fot. twitter.com

Polska na dobrej drodze do rozwiązania sporu z KE?

Polska jest na bardzo dobrej drodze do rozwiązania sporu z KE powiedziało PAP źródło w kancelarii premiera. Jak zaznaczyło, działania realizowane są z uwzględnieniem założeń polityki europejskiej PiS i za poparciem kierownictwa partii.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekty nowelizujące ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym. W ocenie polskich władz propozycje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. Szef KE Jean-Claude Juncker ocenił pozytywnie inicjatywę polskiego rządu.

Prawnik Marcin Jakóbczyk zaznaczył, że zmiany zaproponowane przez partię rządzącą nie będą głęboko ingerowały w reformę wymiaru sprawiedliwości.

– Komisja Europejska próbuje w jakiś sposób wyjść z twarzą z tego konfliktu. Wydaje się, że będzie akceptowała takie rozwiązanie – to znaczy, że będzie „wilk syty, a owca cała”. Obejdzie się tutaj bez drastycznych zmian w tych zmianach już zaproponowanych przez obóz dobrej zmiany, a jednocześnie KE będzie miała podstawy do tego, aby stwierdzić, że polska strona w jakiś sposób zastosowała się do zaleceń – tłumaczył Marcin Jakóbczyk.

Nowele ustaw przewidują m.in., że minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii kolegium sądu oraz KRS. W projekcie PiS zaproponowano też zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat.

PiS przedstawił także nowelizację przepisów ustaw o organizacji TK i statusu jego sędziów. Projekt przewiduje opublikowanie trzech dotychczas niepublikowanych orzeczeń wydanych z naruszeniem prawa przez TK.

RIRM

drukuj