Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz NSZZ „Solidarność” domagają się przeprowadzenia lustracji w Radzie Dialogu Społecznego 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz NSZZ „Solidarność” zwróciły się do prezydenta RP o objęcie lustracją Rady Dialogu Społecznego. Chodzi o wprowadzenie jasnych zasad dotyczących składania oświadczeń lustracyjnych przez obecnych i przyszłych członków Rady.

Szef „Solidarności” Piotr Duda i prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak w piśmie proszą prezydenta Andrzeja Dudę jako patrona dialogu społecznego o nowelizację przepisów z 2006 r.

Zmiany będą miały – jak podkreślił Cezary Kaźmierczak – pozytywny wpływ na funkcjonowanie i postrzeganie tego forum dialogu społecznego.

– Kiedy powstawała ustawa lustracyjna, wówczas Rady Dialogu Społecznego jeszcze nie było, w związku z tym nie została ona wpisana do podmiotów, które z urzędu podlegają lustracji. Zostało to trochę zapomniane, a nam zależy, aby ta instytucja była poza wszelkimi podejrzeniami oraz plotkami, które krążą. Postanowiliśmy z prezesem Piotrem Dudą z „Solidarności” zaapelować do pana prezydenta, żeby przeprowadził nowelizację ustawy lustracyjnej z 2006 roku, dopisując obowiązek lustracyjny dla wszystkich członków Rady Dialogu Społecznego – powiedział Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.

Z mocy ustawy osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r. pełniące szeroko pojęte funkcje publiczne składają oświadczenia lustracyjne. Ich prawdziwość bada IPN.

Radę Dialogu Społecznego powołano w 2015 r. w miejsce Komisji Trójstronnej. Głównym zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.

RIRM

drukuj