PAP/Stanisław Rozpędzik

Zespół ds. reparacji wojennych rozpoczyna prace nad projektem Rezolucji Rady Europy dot. pomocy humanitarnej i prawnej dla ofiar wojen i konfliktów zbrojnych

Projekt rezolucji, który chcemy przyjąć, ma być propozycją dla Rady Europy, żeby Rada Europy dokonała zbadania problematyki wypłacania m.in. zadośćuczynień dla ofiar wojen i ich rodzin. Chcemy, żeby RE zaproponowała międzynarodowy model egzekwowania prawa do odszkodowania przez ofiary wojen i konfliktów zbrojnych – wskazał poseł Arkadiusz Mularczyk.

Parlamentarny zespół ds. reparacji rozpoczyna posiedzenie, na którym ma przygotować projekt rezolucji Rady Europy ws. pomocy humanitarnej i prawnej dla ofiar wojen i konfliktów zbrojnych oraz ich prawa do odszkodowania. Rezolucja, nad którą ma pracować zespół, ma zwrócić uwagę na dyskryminację ofiar konfliktów zbrojnych i ich rodzin jeśli chodzi o procedury sądowe i egzekwowanie prawa do odszkodowania przez tych ludzi.

Celem proponowanego aktu ma być także wskazanie, że osoby te nie mają możliwości uzyskania pomocy humanitarnej od kraju odpowiadającego za konflikt, i że brak obecnie wsparcia dla takich ofiar naruszeń praw człowieka.

Zespół podejmując inicjatywę wniosku o rezolucję Rady Europy w tej sprawie ma na myśli szczególnie Polaków, którzy ucierpieli w II wojnie światowej, choć – jak mówił szef zespołu poseł PiS Arkadiusz Mularczyk – chodzi też o inne kraje.

– Takie kwestie jak naprawienie szkody, zadośćuczynienie i rehabilitacja dla ofiar i ich rodzin bardzo często staje się fikcją. W sytuacji braku prawa do sądu, gdy kraj, który wywołał wojnę czy konflikt zbrojny bardzo często dzisiaj chroniony jest przez instytucję immunitetu jurysdykcyjnego, czyli w takiej sytuacji, że tego kraju nie można pozwać np. przed polskim sądem w sytuacjach dotyczących II wojny światowej. Dlatego nasz projekt rezolucji, który chcemy dzisiaj przyjąć, ma być propozycją dla Rady Europy, żeby Rada Europy dokonała właśnie zbadania tej problematyki oraz zaproponowała międzynarodowy model egzekwowania prawa do odszkodowania przez ofiary wojen i konfliktów zbrojnych – powiedział poseł Arkadiusz Mularczyk.

Jeśli projekt zostanie dzisiaj przyjęty przez zespół parlamentarny, to następnym krokiem jest jego rozpowszechnienie.

– Na najbliższym posiedzeniu Rady Europy chcielibyśmy zebrać odpowiednią liczbę podpisów parlamentarzystów z 5 krajów i taki wniosek zarejestrować w sekretariacie Rady Europy. Jeśli dzisiaj ten projekt rezolucji będzie przyjęty przez zespół parlamentarny, to ja ten projekt rezolucji roześlę do Delegacji Krajowych Rady Europy z tych krajów, które mogą być zainteresowane wsparciem tej rezolucji – stwierdził parlamentarzysta.

Projekt rezolucji musi podpisać 20 parlamentarzystów z pięciu krajów Rady Europy. Szef zespołu zapowiada, że prześle go m.in. Grecji i Włochom tak, by był gotowy przed czerwcowym posiedzeniem Rady Europy.

RIRM

drukuj