fot. Monika Bilska

WSKSiM zaprasza na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe

Na uczelniach wyższych trwa rekrutacja na studia. Jedne kuszą kierunkami, drugie warunkami studiowania, a jeszcze inne praktykami czy stażami. Jedną z nich jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Placówka ma szeroką ofertę edukacyjną. Listę otwierają takie kierunki jak: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, kulturoznawstwo oraz informatyka inżynierska i medialna.

Nową specjalizacją m.in. na politologii jest bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo. Ofertę wzbogaca praktyczny profil proponowanych kierunków.

Toruńska uczelnia oferuje także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Są wśród nich m.in. prestiżowe studia menadżerskie MBA oraz relacje międzynarodowe i dyplomacja.

Jak wskazuje dziekan WSKSiM dr Dorota Żuchowska, uczelnia daje szanse na całościowy rozwój młodego człowieka.

– Z jednej strony oczywiście jest ciekawy program studiów na wybranych kierunkach, więc przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, kierunkowe. W kolejnych latach już takie bardzo specjalistyczne przedmioty na poszczególnych specjalnościach. Natomiast oprócz nauki jest jeszcze praktyka, czyli możliwość wzięcia udziału w atrakcyjnych praktykach krajowych i zagranicznych, specyficznych dla wybranego danego kierunku studiów. Możliwość zaangażowania się, bogate życie akademickie uczelni, czyli działalność teatru „Dobry Wieczór”, działalność rożnych kół naukowych, które funkcjonują, możliwość korzystania z dostępnej dla studentów sali fitness, boiska sportowego. Tych możliwości jest wiele – podkreśla dr Dorota Żuchowska.

Pierwszy etap rekrutacji w WSKSiM zakończy się 15 lipca. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej uczelni pod adresem www.wsksim.edu.pl

RIRM

drukuj