fot. PAP/Rafał Guz

W warszawie odbyła się konferencja nt. uczniów ze specjalnymi potrzebami

Minister edukacji Anna Zalewska chce zadbać o lepszą przyszłość dzieci niepełnosprawnych. W związku z tym w warszawskim Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się w środę konferencja pt. „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”. Minister wskazała na konieczność wprowadzenia zmian w zakresie kształcenia dzieci niepełnosprawnych.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska w zeszłym tygodniu powołała specjalny Zespół do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

– 13 października powołaliśmy zespół służący wypracowaniu modelu kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami, w oparciu o międzynarodową klasyfikację – powiedziała na konferencji prasowej minister edukacji.

Przygotowanie stosownej ustawy Anna Zalewska zapowiedziała w maju po spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z rodzicami i przedstawicielami organizacji reprezentujących dzieci z niepełnosprawnościami. Dziś można było już mówić o konkretach.

– Dzieci ze specjalnymi potrzebami mają zagwarantowane środki finansowe. To jest nowość od tego roku. Żadne środki wskazane w subwencji – a jest ich ponad 6 mld 700 mln – nie mogą być wydane na nic innego, jak na kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami. Mamy nowe podstawy programowe, nowe podręczniki, nowe portale – wskazała minister edukacji.

Środowa konferencja była okazją do podsumowania propozycji zmian w edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Jak powiedziała Marzenna Habib, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, sympozjum ma charakter bezprecedensowy – i to z co najmniej dwóch powodów.

– Po pierwsze, prezentujemy bardzo istotne przełomowe rozwiązania edukacyjne, które dotyczą grupy dzieci i młodzieży, która często była do tej pory marginalizowana w globalnej polityce oświatowej. Po drugie, proponowane rozwiązania prawne i organizacyjne ukierunkowane są nie tylko na sferę edukacji, ale też wyraźnie podkreślają podmiotowość i godność osobową i społeczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – powiedziała Marzenna Habib.

Minister edukacji zapowiedziała ponadto, że od 2018 r. wydawcy podręczników będą zobowiązani do przygotowywania ich w wersji dostosowanej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

– Wydawcy wiedzą o naszej prośbie i potrzebie rynkowej i cywilizacyjnej, że będziemy chcieli dopuszczać tylko te podręczniki, które przygotują dostosowania. W XXI wieku – właściwie w „życiu online” – niedopuszczalne są sytuacje, że oto najpierw dopuszczamy podręczniki, po czym zlecamy – już pokazując inercję czasową – różnym instytucją, żeby nam dostosowały te podręczniki – wskazała Anna Zalewska.

Minister edukacji narodowej nie zapomniała również o środowiskach osób niesłyszących, które zabiegały o przygotowanie specjalnego podręcznika do polskiego języka migowego.

– Do grudnia powstanie podręcznik języka polskiego, języka migowego. Na poważnie traktujemy wszystkie swoje zobowiązania – dodała szefowa MEN.

TV Trwam News/RIRM

drukuj