fot. twitter.com

Warszawa: w lutym polsko-litewskie zgromadzenie parlamentarne

11 i 12 lutego w Warszawie odbędzie się polsko-litewskie zgromadzenie parlamentarne. Będzie to pierwsze tego typu spotkanie po 10-letniej przerwie. We wtorek zakończyło się robocze spotkanie deputowanych obu krajów w Wilnie.

Podczas zgromadzenia politycy podsumują dotychczasowe relacje i nakreślą zadania na przyszłość.

Dla obu państw bardzo ważna jest współpraca gospodarcza. Chodzi m.in. o budowę szlaku komunikacyjnego Rail Baltica, a także synchronizację sieci energetycznych.   

Po spotkaniu roboczym poseł PiS-u Wojciech Zubowski zaznaczył, że trudnym tematem są problemy polskiej mniejszości na Litwie.

Tutaj oczywiście podnosiliśmy kwestie związane z systemem oświaty. Ze strony mniejszości polskiej na Litwie płyną sygnały o potrzebie wprowadzenia pewnych zmian. Mówiliśmy również o pisowni polskich nazwisk i o możliwości zamieszczania różnych tablic informacyjnych z polsko brzmiącymi nazwami miejscowości. Na te wszystkie tematy w zasadzie z Litwinami rozmawiamy od lat – akcentował poseł PiS.

To właśnie problemy mniejszości polskiej były jedną z głównych przyczyn przerwanych 10 lat temu rozmów między państwami. Zdaniem Polski, strona litewska nie wykazywała chęci rozwiązania tych problemów. W tym roku mija 25 lat od podpisania przez Polskę i Litwę traktatu o przyjaznych stosunkach i współpracy.

RIRM

drukuj