fot. PAP/Lech Muszyński

Walka z suszą

Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Stop Suszy. Podczas spotkań w całym kraju każdy obywatel może zapoznać się z dokumentem zawierającym plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Susza jest zjawiskiem naturalnym. Jednak w ostatnich latach można zaobserwować nasilanie się tego zjawiska.

– Już od 2 lat mamy dosyć poważny problem, jeżeli chodzi o suszę, szczególnie w aspekcie rolnictwa – mówi Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Dlatego potrzebne jest wypracowanie rozwiązań, które umożliwią zapobieganie jego skutkom. W tym celu powstał program Stop Suszy – podkreśla rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel.

– To jest rządowy program przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej razem z Wodami Polskimi, czyli gospodarstwem, które odpowiada za całość gospodarki wodnej w Polsce – zaznacza.

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Takie konsultacje odbywają się w 15 miastach Polski i potrwają do lutego 2020 roku.

– Jest to bardzo ważny etap, jeżeli chodzi o przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu, ponieważ zachęcamy tutaj wszystkich obywateli do tego, aby uczestniczyli w ostatecznej wersji przygotowania tego dokumentu – wskazuje Małgorzata Bogucka-Szymalska z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dodaje, że dokument jest niewielkich rozmiarów, aby umożliwić obywatelom szybkie zapoznanie się z jego treścią. Z kolei kierownik naukowa programu dr Małgorzata Stolarska wskazuje, że plan składa się z czterech elementów.

– Pierwszy element dotyczy analizy zasobów dyspozycyjnych i możliwości ich powiększania. Zasoby dyspozycyjne to jest ta ilość wody, którą możemy dysponować w czasie suszy. Kolejny element dokumentu to propozycje budowy i przebudowy urządzeń wodnych, które służą retencji, kształtowaniu zasobów wodnych, ale także korzystaniu, czyli ujmowaniu zasobów wodnych – podkreśla.

Trzeci element zawiera niezbędne zmiany korzystania oraz retencji naturalnej i sztucznej. Najważniejszym i ostatnim elementem jest katalog działań przeciwdziałających skutkom suszy. Do tej pory zebrano 25 takich działań, w tym także edukację i plany inwestycyjne. Ostateczna wersja dokumentu zostanie przyjęta rozporządzeniem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

TV Trwam News

drukuj