fot. PAP/Rafał Guz

Ustawa o ochronie małżeństwa, rodziny i dobra dziecka

Likwidacji tzw. transkrypcji obligatoryjnej i anulowanie aktów stanu cywilnego sprzecznych z polskim porządkiem prawnym – to tylko kilka zmian zaproponowanych w projekcie ustawy Ordo Iuris o ochronie małżeństwa, rodziny i dobra dziecka – „Jak zatrzymać obchodzenie prawa rodzinnego przez środowiska LGBT”.

Z roku na rok coraz częściej polskie prawo naginane jest na rzecz środowisk lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów. Chodzi o definicję związku małżeńskiego, zawartej w art. 18 Konstytucji RP: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.”

Mimo iż artykuł wyraźnie mówi, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, definicja ta nie dla wszystkich staje się oczywista. Niektóre sądy administracyjne, m.in. w Warszawie i Krakowie, zaczęły kwestionować tę decyzje. To one nakazały dokonanie transkrypcji aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice widnieją dwie kobiety. Takie decyzje mogą mieć daleko idące skutki w dziedzinie prawa rodzinnego, także związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej – podkreśla wiceprezes Instytutu Ordo Iuris dr Tymoteusz Zych.

– Przecież jeżeli jakaś osoba figuruje w akcie urodzenia, to niewykluczone, że będzie występowała z roszczeniami dotyczącymi wykonywania władzy takiej, jaka przysługuje w polskim prawie rodzicom – wskazuje.

Doprecyzowanie niektórych przepisów w polskim prawie jest więc potrzebne – mówi wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Grzegorz Strzemecki.

– Jak wiemy, sądy są bardzo często narzędziem reinterpretowania prawa. Mało tego, uzurpują sobie prawo zastępowania ustawodawcy. Więc w krańcowych wypadkach nic nas przed sądami nie uchroni, jeśli oddamy im taką absolutną władzę – zaznacza.

Dlatego też Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris proponuje zmiany w polskim prawie.  Projekt ustawy „Jak zatrzymać obchodzenie prawa rodzinnego przez ruch LGBT” obejmuje zmiany, które mają wykluczyć ryzyko stosowania przez sądy przepisów obecnego prawa akceptującego związki jednopłciowe oraz ograniczyć możliwość zawierania tego rodzaju związków przez obywateli polskich – mówi dr Marcin Olszówka z Instytutu Ordo Iuris.

– Celem tego projektu jest poprawa spójności polskiego prawa i eliminacja pewnych luk i potencjalnych niejasności, które są wykorzystywane przez ruchy LGBT czy inne środowiska polityczne, które chcą podważać tożsamość małżeństwa i rodziny – podkreśla.

Ordo Iuris chce także między innymi likwidacji tzw. transkrypcji obligatoryjnej, anulowania aktów stanu cywilnego sprzecznych z polskim porządkiem prawnym, a także zniesienia instytucji zaświadczenia o stanie cywilnym. Proponowane zmiany pozytywnie ocenia politolog dr Grzegorz Piątkowski.

– Powinniśmy piętnować takie zachowania, bo poza próbą ugrania dla siebie jakiejś korzyści, niestety, te ruchy przyczyniają się do społecznego zła – mówi dr Grzegorz Piątkowski.

Instytut Ordo Iuris zwrócił się także do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o poparcie przygotowanego projektu ustawy.

TV Trwam News/RIRM

drukuj