[TYLKO U NAS] P. Sałek: Neutralność klimatyczna w ujęciu UE to dekarbonizacja. Przyjmowane są wielkie cele ambicji klimatycznych, które są oderwane od rzeczywistości i realizmu gospodarczego

Neutralność klimatyczna w ujęciu Unii Europejskiej to dekarbonizacja. Koncepcja, która jest przedstawiana w UE ma na celu wyeliminowanie paliw kopalnych z rynku energetycznego i z wytwarzania energii. (…) Na poziomie unijnym mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przyjmowane są wielkie cele ambicji klimatycznych, a są one trochę oderwane od rzeczywistości i realizmu gospodarczego, co będzie wpływać na konkurencyjność polskiej i europejskiej gospodarki – mówił Paweł Sałek, doradca prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, w piątkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Komisja środowiska Parlamentu Europejskiego poparła wprowadzenie obowiązku neutralności klimatycznej do 2050 r. zarówno na poziomie UE, jak i poszczególnych państw członkowskich. Wezwała też do zwiększenia celu redukcji emisji do 2030 r. z 40 do 60 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 roku. [czytaj więcej]

Gość Radia Maryja zwrócił uwagę, że „neutralność klimatyczna w ujęciu Unii Europejskiej to jest dekarbonizacja i trzeba wyraźnie o tym mówić”.

– Koncepcja, która jest przedstawiana w Unii Europejskiej ma na celu wyeliminowanie paliw kopalnych z rynku energetycznego i z wytwarzania energii. Natomiast domeny globalne mówią o sprawach ochrony klimatu. Mam na myśli przede wszystkim porozumienie paryskie – o neutralności klimatu. Mówią o tym, żeby normalnie się rozwijać, emitować jak najmniej, bo wszystkim zależy na ochronie klimatu, ale jednocześnie, żeby bilansować tę emisję, którą mamy z paliw kopanych, bo wszyscy na świecie chcą się rozwijać poprzez pochłanianie dwutlenku węgla przez żywe zasoby przyrodnicze, czyli mówimy o glebach i lasach. Natomiast na poziomie unijnym mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przyjmowane są wielkie cele ambicji klimatycznych, a mam wrażenie, że są one trochę oderwane od rzeczywistości i realizmu gospodarczego. To także będzie wpływać na konkurencyjność polskiej i europejskiej gospodarki – powiedział Paweł Sałek.

Doradca prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju zaakcentował, że „nasza energetyka węglowa, która jest podstawą bytu i bezpieczeństwa dostaw i wytwarzania energii elektrycznej a także ciepła jest w bardzo trudnej sytuacji” ze względu na cele i ambicje w Unii Europejskiej, które będą cały czas rosły.

– Mamy sytuację, że jest przedstawiony plan zwiększenia celów redukcyjnych, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, mamy nowe prawo klimatyczne, które omawiane jest na forum rady środowiska w UE, a także w Parlamencie Europejskim, gdzie będą głosowania dotyczące tych propozycji. Sytuacja nie jest łatwa. A jednocześnie dzisiaj Polska, mając tę charakterystykę gospodarki węglowej, nie jest największym emitentem gazów cieplarnianych. A my, jako poważne państwo, a chcemy takim być, musimy swoje bezpieczeństwo ze względu na sytuację na świecie, w regionie, opierać właśnie o zasoby finansowe. To jest warunek podstawowy – bezpieczeństwo dostaw i wytwarzania energii. Natomiast na pewno będzie dyskusja związana z tym, żeby cel, który dzisiaj jest określony na poziomie 44 proc. zwiększyć już na rok 2030. Finalnie Unia Europejska chce dojść do gospodarki – jak to nazywa – neutralnie klimatycznej, ale ja to nazywam: do gospodarki, gdzie jest przeprowadzona dekarbonizacja – wskazał rozmówca Radia Maryja.  

Gość piątkowej audycji „Aktualności dnia” porównał politykę klimatyczną Unii Europejskiej do „gry wielkiego biznesu”.

– Polska transformacja energetyczna, bo o tym ostatnio bardzo dużo mówimy, ze względu na charakterystykę naszej gospodarki, którą jest węgiel kamienny i brunatny, powinna być realizowana w okresie czasu i mówimy o dekadach. A nie, że w ciągu kilku lat nasza gospodarka zmieni profil i sposób wytwarzania energii. Mówiąc wprost: jest to niemożliwe. Jestem absolutnie za ochroną klimatu i zawsze podkreślam – tym tematem zajmuje się blisko 20 lat – chrońmy klimat poprzez wykorzystanie instrumentów pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy, ale jednocześnie polityka klimatyczna musi być realna i możliwa do spełnienia ze względu na nasze lokalne, indywidualne, krajowe uwarunkowania. Dzisiaj ten biznes, który się kręci wokół klimatu, to jest biznes technologiczny i inżynierski. A dodatkowo także biznes wielkich banków, firm ubezpieczeniowych. To jest też rynek globalny, bo każdy swoje pomysły technologiczne chce sprzedać innym – zaznaczył doradca prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.

Paweł Sałek odwołał się także do tematu Puszczy Białowieskiej i aktualnych działań, które są w niej czynione

– Zawsze dyskusja związana z ratowaniem kompleksu puszczańskiego w skutek gradacji kornika była prowadzona na bazie trzech gospodarczych nadleśnictw. Było przekłamanie, że policja chce dokonywać jakieś czynności w parkach narodowych czy rezerwatach. Nie. Absolutnie nie. Chodziło o to, żeby to, co przez lokalną ludność, przez lokalnych mieszkańców zostało zachowane – ten piękny kompleks przyrodniczy, żeby uratować to dla przyszłych pokoleń. Natomiast poprzez wiedzę, żeby przyczynkiem do tego była wiedza i inżynierie ekologiczne, polska szkoła ochrony przyrody, a nie sytuacja taka, że kto głośno krzyczy ten ma rację, żeby podejmować decyzje polityczne w stosunku do przyrody. Dlatego, że przyroda żyje swoim trybem, pewne procesy zachodzą. Jeżeli w pewnym momencie, w pewnych obszarach przyrodniczych nie będzie ingerencji człowieka, to dane siedliska mogą zanikać. Tak samo jak gatunki, które są bezpośrednio związane z siedliskami i tego typu przykładem jest sprawa Puszczy Białowieskiej – podsumował Paweł Sałek.

W sobotę 12.09 br. w Tucznie odbędzie się konferencja z inicjatywy studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która poświęcona zostanie upamiętnieniu osoby śp. prof. Jana Szyszko.

Całość rozmowy z udziałem doradcy prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju z audycji „Aktualności dnia” można odsłuchać [tutaj].

radiomaryja.pl

drukuj