fot. flickr.com

Trwają prace Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji nad projektem Prawa zamówień publicznych

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. deregulacji pracuje nad rządowym projektem Prawa zamówień publicznych. O jak najszybsze przyjęcie przepisów zaapelowała organizacja Pracodawcy RP.

Nowy projekt Prawa Zamówień Publicznych został przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. To niezwykle obszerna ustawa, która od nowa reguluje sposób działania przetargów. Główny cel to dopuszczenie młodych innowacyjnych firm do przetargów organizowanych przez spółki Skarbu Państwa. Nowe prawo ma dać równe szanse małym i średnim przedsiębiorstwom. Jeszcze w roku 2017 do przetargu stawały średnio niespełna 2,5 firmy – obecnie już tylko 2,19. Dziś dochodzi niekiedy do sytuacji, gdy do przetargu staje jeden podmiot – zauważa szef komisji ds. deregulacji poseł Wojciech Murdzek.

– Jesteśmy mniej więcej w połowie pracy. Ustawa jest niezwykle obszerna, bo warto zwrócić uwagę, że nie jest to poprawianie ustawy o zamówieniach publicznych. Tych poprawek było ponad 60. To oczywiście sprawia, że ustawa stała się nieczytelna. Inicjatywa ministerstwa jest taka, żeby w związku z tym ustawa była nową ustawą. Dlatego to jest ustawa o 623 artykułach. Ponad 300 komisja już przepracowała – mówi poseł Wojciech Murdzek.

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadza zasadę efektywności, rozumianą jako uzyskanie jak najlepszego stosunku poniesionych nakładów do uzyskanych efektów. Przepisy wprowadzają procedurę uproszczoną poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursach. Niewykluczone, że w czasie planowanego na 30 sierpnia posiedzenia Sejmu odbędzie się II czytanie projektu.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj