fot. PAP/Leszek Szymański

Szef MSZ zapowiedział powstanie zespołu ds. reformy struktury zatrudnienia w MSZ

Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz zapowiedział powołanie zespołu ds. reformy struktury zatrudnienia w MSZ. Minister wziął udział w uroczystości złożenia ślubowania przez aplikantów Akademii Dyplomatycznej.

Jak podkreślił szef MSZ, problemem w resorcie jest zbyt mała liczba profesjonalnych dyplomatów oraz zbyt duża liczba osób pracujących w administracji.

Minister Jacek Czaputowicz zauważył, że osoby pracujące w administracji nie są przydatne w wykonywaniu zadań dyplomatycznych. Wskazał tu na brak odpowiedniego wykształcenia, znajomości języków czy też niemożność wyjazdów na placówkę.

– To jest poważna sprawa MSZ. Chciałbym, żeby zmiany dalej następowały. Polegałyby one na profesjonalizacji służby zagranicznej poprzez wzmocnienie naboru, kształcenie osób, które są gotowe objąć stanowiska dyplomatyczne. MSZ musi zatrudniać osoby doraźnie, ale tego, że nie ma w ramach swoich zasobów kadrowych zbyt wielu osób, które mogłyby tam pełnić funkcje dyplomatyczne. Zarazem jest nadmiar urzędników, których praca niewiele wnosi do działania dyplomacji – powiedział Jacek Czaputowicz.

W MSZ zatrudnionych jest prawie 5 tys. osób. 955 osób to zawodowi dyplomaci.

Jacek Czaputowicz przejął kierowanie resortem na początku stycznia. Zastąpił na tym stanowisku Witolda Waszczykowskiego.

RIRM

drukuj