fot. twitter.com/MON_GOV_PL

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” planuje pierwszy w historii Kongres Młodzieży Polonijnej Ameryki Łacińskiej

Jest propozycja organizacji pierwszego w historii Kongresu Młodzieży Polonijnej Ameryki Łacińskiej. Jego celem jest poznanie potrzeb i oczekiwań młodego pokolenia Polaków mieszkających w tym regionie.

Zapowiedź organizacji Kongresu Młodzieży Polonijnej Ameryki Łacińskiej padła podczas piątkowego posiedzenia sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Polonia w Ameryce Łacińskiej, tak jak i Polonia na świecie, boryka się z problemami pokoleniowymi. Młodzież polonijna nie garnie się do działalności, szczególnie w strukturach polonijnych i staramy się, jako MSZ, podejmować te wyzwania. Między innymi jest planowany pierwszy w historii Kongres Młodzieży Polonijnej Ameryki Łacińskiej – powiedział Sławomir Kowalski.

Jego organizatorem – jak dodał Sławomir Kowalski, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ – ma być stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

– Celem jest wysłuchanie opinii oraz zaznajomienie się z potrzebami i oczekiwaniami młodego pokolenia Polaków w regionie Ameryki Południowej i Środkowej – oznajmił Sławomir Kowalski.

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w resorcie edukacji narodowej Sebastian Kęciek mówił na temat edukacji polonijnej w krajach Ameryki Łacińskiej. Zapewnił, że MEN prowadzi działania na rzecz podtrzymania znajomości języka i kultury polskiej, a także podtrzymania tożsamości osób polskiego pochodzenia zamieszkujących tę część świata.

Przekazał, że z uwagi na nikłe zainteresowanie miejscowych środowisk polonijnych przyjmowaniem nauczycieli z Polski, resort skupia się na rozwijaniu projektu „Rodzina Polonijna”, skierowanego do szkół polskich oraz funkcjonujących za granicą. Ponadto w fazie zmian znajduje się obecnie platforma służąca do kształcenia na odległość.

Chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby kształcenie młodzieży polonijnej znalazło się na takim dużym serwerze: możliwości e-podręczników, również materiałów, lektur, książek, które będą dostępne do korzystania dla tych osób po zalogowaniu i wtedy wydaje nam się, że atrakcyjność tej platformy również wzrośnie – stwierdził Sebastian Kęciek.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, m.in. we współpracy z Senatem, MSZ oraz PLL LOT tworzą projekt o roboczej nazwie „Polska jest w Tobie”.

Chcielibyśmy sprowadzać bardzo zdolną młodzież, która często uczy się na najlepszych uczelniach na świecie, i która – nie mówiąc w języku polskim – ma pewien sentyment czy doświadczenie swoich dziadków, pradziadków i chciałaby nawiązać z Polską pewną więź – mówił dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

Projekt ma być skierowany głównie do krajów Ameryki Łacińskiej, Dalekiego Wschodu i USA. Jak się okazuje, są daleko idące rozmowy na temat jego uruchomienia, a Kancelaria Senatu zabezpieczyła już część budżetu na realizacje projektu. Jego pilotaż miałby ruszyć jeszcze w 2019 roku.

TV Trwam News/RIRM

drukuj