Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski chce wycofania projektu dot. Prawa łowieckiego

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski wnioskuje o natychmiastowe wycofanie projektu zmiany ustawy Prawo łowieckie. Nowela wniesiona przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości zmienia model szacowania szkód łowieckich.

Przedstawicieli gmin lub ich jednostek pomocniczych w zespołach szacujących szkody mają zastąpić członkowie wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Pieniądze na ich wynagrodzenia mają pochodzić z Funduszu Leśnego.

W ocenie zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski proponowane zmiany są szkodliwe – wskazuje jego prezes, były minister środowiska prof. Jan Szyszko.

– W tej ustawie próbuje się obciążyć Polskie Lasy Państwowe, a dokładnie Fundusz Leśny, kosztami związanymi z szacowaniem i wycenianiem szkód przez urzędników Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Jest to wyraźne niszczenie systemu funkcjonowania Polskich Lasów Państwowych zmierzające do tego, żeby Lasy Państwowe przestały pełnić swoją funkcję, a w gruncie to zmierza w tym kierunku, aby rozmontować tę świetną organizację, zmierzając w kierunku prywatyzacji – podkreśla prof. Jan Szyszko.

Krytyczną opinię na temat projektu noweli Prawa łowieckiego wydał też Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.

Dziś propozycją zmian w ustawie zajmą się połączone komisje Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

RIRM

drukuj