fot. twitter.com

Stały przedstawiciel Polski przy UE: Decyzja KE o niewycofywaniu skargi przeciwko Polsce z TSUE to precedens

Decyzja Komisji Europejskiej, by nie wycofywać skargi przeciw Polsce z Trybunału Sprawiedliwości UE mimo zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, to precedens – ocenił w Brukseli stały przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.

Wczoraj ministrowie ds. europejskich wysłuchali informacji na temat praworządności w Polsce w kontekście procedury z art 7. traktatu unijnego. Szef Komisji Europejskiej Frans Timmermans potwierdził na konferencji po posiedzeniu Rady ds. Ogólnych, że jego instytucja nie wycofa skargi przeciwko Polsce z TSUE.

Andrzej Sadoś relacjonował z kolei, że w czasie dyskusji o Polsce podkreślał, iż rząd zrealizował  postulaty Komisji Europejskiej. Zwracał też uwagę, że mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową.

Podkreślaliśmy, że fakt, iż komisja nie zdecydowała się o wycofaniu skargi, jest tutaj zdecydowanym precedensem. W ciągu 15 lat naszej obecności w Unii Europejskiej, śledząc różnego rodzaju procedury naruszeniowe, możemy powiedzieć, że w podobnych przypadkach czy w tego typu przypadkach komisja zawsze wycofywała skargi w momencie, kiedy państwo członkowskie zrealizowało przedmiot tej skargi, także mamy tutaj doczynienia  z sytuacją precedensową, nie tylko dla rządu polskiego, ale dla wszystkich państw członkowskich – wskazał Andrzej Sadoś.

Procedura art. 7 traktatu wobec Polski prowadzona jest od 20 grudnia 2017 roku. Odbywa się w ramach posiedzeń unijnych ministrów ds. europejskich. Uruchomiła ją wobec Polski Komisja Europejska, krytykując zmiany przeprowadzone w polskim wymiarze sprawiedliwości.

RIRM

drukuj