Spotkanie Rady Mediów Narodowych ws. wyboru prezesa Polskiego Radia

Przygotowania do rozpisania konkursu na nowego prezesa Polskiego Radia oraz nabór do rad programowych mediów narodowych – to główne tematy wtorkowego posiedzenia Rady Mediów Narodowych – poinformował jej przewodniczący Krzysztof Czabański.

Posiedzenie RMN ma rozpocząć się o godz. 14.00.

Merytorycznie jego głównym punktem będzie sprawa konkursu na nowego prezesa Polskiego Radia. Musimy podjąć jakieś decyzje w tej sprawie; moja propozycja jest taka, abyśmy rozpisali konkurs i tę propozycję przedstawię we wtorek Radzie – powiedział Czabański.

W jego ocenie jest raczej mało prawdopodobne, aby RMN nie przegłosowała tej propozycji, co oznacza, że we wtorek Rada przyjmie regulamin konkursu na nowego prezesa Polskiego Radia, a także harmonogram przebiegu tego konkursu.

Był rozpisany konkurs na prezesa TVP i naszym zdaniem był on ciekawym konkursem, konkursem pouczającym dla opinii publicznej, bo każdy mógł go śledzić. Chcemy tę jawność zachować także przy konkursie na nowego prezesa Polskiego Radia – zadeklarował szef Rady.

Rada Mediów Narodowych została powołana na mocy ustawy, która weszła w życie na początku lipca. Do ustawowych zadań pięcioosobowej RMN należy m.in. powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia oraz PAP. Pod koniec sierpnia RMN rozpisała konkurs na prezesa TVP. Rozstrzygnięty został w połowie października – konkurs wygrał Jacek Kurski, piastujący stanowisko szefa TVP od 8 stycznia br.

Czabański dodał, że innym punktem wtorkowego posiedzenia RMN ma być wstępne rozpatrzenie sprawy powołania rad programowych w TVP, Polskim Radio, w ich oddziałach regionalnych oraz w PAP.

Kadencje Rad Programowych upłynęły w momencie wejścia w życie ustawy o Radzie Mediów Narodowych, czyli w lipcu tego roku. Jesteśmy zobligowani do powołania nowych rad – wskazał.

Zgodnie z ustawą o RMN z dniem wejścia jej w życie wygasły mandaty dotychczasowych rad programowych spółek medialnych. W przepisach zaznaczono jednak, że działają one w dotychczasowym składzie do czasu powołania rad programowych przez RMN.

Czabański poinformował, że podczas wtorkowego posiedzenia Rada będzie m.in. „rozpatrywać tryb przyjmowania zgłoszeń kandydatów do rad programowych”.

Rada programowa każdej z medialnych państwowych spółek (w sumie jest ich 20) liczy 15 osób, z czego kluby parlamentarne według parytetu wyznaczają 2/3 członków, a pozostałych – Rada Mediów Narodowych. Oznacza to, że RMN będzie obsadzać po 5 miejsc w każdej ze spółek – sprecyzował Czabański dodając, że kluby parlamentarne mają czas na zgłoszenie swoich kandydatów do końca listopada.

Sądzę, że konkurs na prezesa Polskiego Radia a także ustanowienie nowych rad programowych znajdą swój finał na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku – powiedział szef RMN.

PAP/RIRM

drukuj