fot. flickr.com

Senatorzy będą głosować nad ustawą o KAS

Senat zagłosuje dziś nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z nowymi przepisami w miejsce funkcjonujących obecnie Służby Celnej i skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej zostanie powołana Krajowa Administracja Skarbowa. KAS ma być podporządkowana ministrowi finansów. 

Wczoraj senatorowie debatowali nad ustawą. Stronę rządową reprezentował wiceminister Marian Banaś.

Podsekretarz stanu w ministerstwie finansów i szef Służby Celnej przypomniał, że celem zmiany jest wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości wpływających na system bezpieczeństwa finansowego państwa.

– Agresywne unikanie opodatkowania, przestępczość podatkowa – tzw. szara strefa – stanowią poważne wyzwania, przed którymi stoi nasz kraj. Wielkość luki podatkowej stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa finansów publicznych oraz ogranicza potencjał rozwoju kraju. Uczciwi podatnicy oczekują szybkiej i profesjonalnej obsługi. Konieczne jest utworzenie nowego, sprawnego i jednolitego aparatu podatkowego, któremu to celowi służy ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej – mówił Marian Banaś.

Obecnie służby działają w modelu rozproszonym. Każda z nich ma niezależne systemy informatyczne i nie ma między nimi bieżącej wymiany informacji. Zmiana miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

RIRM

drukuj