fot. twitter/Sejm

Sejm zajmie się projektem finansowania tzw. trzynastych emerytur z Funduszu Solidarnościowego

Sejm zajmie się dziś projektem Prawa i Sprawiedliwości w sprawie finansowania tzw. trzynastych emerytur z Funduszu Solidarnościowego.

Na sali plenarnej po południu Komisja Finansów Publicznych przedstawi sprawozdanie z nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W środę komisja przyjęła nowelę bez poprawek opozycji.

W debacie wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed tłumaczył, że zaproponowana przez PiS zmiana w ustawie to dopisanie do grupy beneficjentów emerytów i rencistów.

Wiceminister zapewnił, że osobom niepełnosprawnym nie zostaną zabrane jakiekolwiek środki, a wszystkie założone wcześniej zadania Funduszu nadal będą realizowane, m.in. usługi opiekuńcze.

– W 2019 r. prawie 32 mln zł otrzymało już 320 gmin. Budżet był na poziomie 60 mln złotych. Te środki są również zapisane w budżecie na 2020 rok. Opieka wytchnieniowa – 23 mln zł zostało przekazanych ponad 300 gminom i powiatom. Budżet w tym przypadku wynosił 110 mln złotych. Również te działania są przewidziane w przyszłym roku. Na centra opiekuńczo-mieszkalne, które realizujemy w tej chwili, w tym roku przeznaczono 50 mln złotych. Trwa nabór wniosków. Część z nich już została rozpatrzona – powiedział wiceminister Stanisław Szef.

Zgodnie z planem jest też realizowane świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych. Prawie 140 tys. świadczeń już zostało wypłaconych – poinformował.

Po zmianach z pieniędzy Funduszu będzie finansowana także trzynastka dla emerytów i rencistów, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy.

Ministerstwo Finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej ZUS. Funduszowi z kolei zostanie udzielona nieoprocentowana pożyczka w kwocie do 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

RIRM

drukuj