fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Sejm: komisja rolnictwa rozpatruje projekt dot. stosowania zaliczek w dopłatach bezpośrednich

Uproszczenie stosowania zaliczek w dopłatach bezpośrednich zakłada rządowy projekt, którym zajmuje się dziś sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiedzenie w tej sprawie rozpoczęło się pół godziny temu.

Projekt zakłada uproszczenie i ujednolicenie zasad stosowania zaliczek dla płatności bezpośrednich i działań obszarowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014–2020. Zmiany mają zwiększyć stabilność prowadzenia działalności rolniczej i będą korzystne dla rolników, także tych prowadzących działalność ekologiczną.

Ustawa rozszerza na wszystkie grunty państwowe wymóg posiadania tytułu prawnego do działek rolnych zgłaszanych do płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Jak wskazał resort rolnictwa, „pozwoli to przeciwdziałać zjawisku ubiegania się o płatności do gruntów użytkowanych nielegalnie”. O założeniach projektu mówi szef sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Robert Telus.

– Chcemy wprowadzić, że od 15 października zaliczki będą wypłacane co roku i nie będzie trzeba co roku pytać o zgodę KE. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że rolnicy są zadowoleni w tych zaliczek i cieszą się, że wprowadziliśmy takie zaliczki już w październiku roku poprzedniego. To będzie jakby stała sprawa. Drugą rzeczą – którą opozycja chciała mocno wyśmiać – jest słynna „Krowa plus”, „Świnia plus”, czyli wypłacanie pieniędzy za dobrostan, tzn. dopłacanie do dobrostanu – wskazuje poseł Robert Telus.

W nowelizacji przewidziano także uproszczenie zasad funkcjonowania dotyczących uczestników funduszu promocji produktów rolno-spożywczych. Nie będzie trzeba posiadać numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w ustawie o krajowym systemie ewidencji i podawać go w składanych deklaracjach.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj