Sejm za dalszymi pracami ws. zakazu handlu w niedzielę

Większość klubów opowiedziała się za dalszymi pracami w Sejmie nad obywatelskim projektem dotyczącym handlu w niedziele. Nowoczesna domaga się jego odrzucenia. Sejm podejmie decyzję w tej sprawie w głosowaniu.

Wieczorem odbyła się w Sejmie kilkugodzinna debata nad obywatelskim projektem zmian.

Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Alfred Bujara, prezentując projekt zaznaczył, że to ważny dzień dla ponad miliona pracowników handlu.

– Pracownicy handlu oczekują, że ponad 26 lat po odzyskaniu przez Polskę suwerenności wreszcie przestaną być traktowani w swoim własnym kraju jak obywatele drugiej kategorii, że wreszcie odzyskają prawo do normalnego życia rodzinnego i spędzania niedzieli ze swoimi najbliższymi. Pracownicy handlu to w większości kobiety, dziewczyny, żony, matki, babcie i córki, które tego podstawowego prawa zostały pozbawione. Jestem przeświadczony, że ten Sejm to zmieni – powiedział Alfred Bujara.

Alfred Bujara podkreślał, że celem autorów zmian nie jest zakaz handlu w niedziele, ale jego ograniczenie do niezbędnego minimum.

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele złożył w Sejmie na początku września Komitet Inicjatywy Ustawodawczej.

Zgodnie z projektem zakaz handlu w niedziele miałby dotyczyć większości placówek handlowych. W projekcie przewidziano szereg odstępstw od zakazu.

RIRM

drukuj