S. Piotrowicz: „Iustitia” nawołuje do łamania prawa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zaapelowało do sędziów o nieprzyjmowanie stanowisk prezesów sądów – to nawoływanie do łamania prawa – komentuje poseł Stanisław Piotrowicz z sejmowej Komisji Sprawiedliwości.

Apel Stowarzyszenia dotyczy także innych stanowisk funkcyjnych, które mogą zostać zwolnione po ostatniej nowelizacji ustroju sądów. Stowarzyszenie dodało, że będzie monitorować sytuację w sądach.

Przepis przejściowy ustawy daje ministrowi sprawiedliwości m.in. możliwość odwołania prezesów i wiceprezesów sądów. Warunkiem jest przeprowadzenie tego w okresie 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie.

Według Stowarzyszenia ustawa jest niekonstytucyjna, a zapis umożliwia przeprowadzenie czystek personalnych i pozbawia sędziów wpływu na to, kto będzie kierował pracą sądów.

Apel Stowarzyszenia to nawoływanie do łamania obowiązujących przepisów prawa – wskazuje poseł Stanisław Piotrowicz z sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Dodaje, że sędziowie włączyli się walkę polityczną, a nie powinni tego robić.

– Ustrój sądu, sposób funkcjonowania sądów określa ustawa. Skoro ustawa to parlament, nie sędziowie będą decydować o tym, jak będzie wyglądać ustrój sądownictwa w państwie. Oni nie mają ku temu żadnej legitymacji. To politycy, parlamentarzyści posiadający legitymację od narodu, od społeczeństwa, które domaga się reformy, są uprawnieni w świetle konstytucji i w świetle prawa do określenia ustrojów sądów, do określenia zasad, na jakich te sądy będą funkcjonowały – zwraca uwagę poseł Stanisław Piotrowicz.

Polityk dodaje, że sędziowie powinni być niezawiśli, a wielu z nich troszczy się o własne interesy i tworzy swoiste państwo w państwie. To m.in. z tego powodu organizacja wymiaru sprawiedliwości musi się zmienić – wskazał.

Nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych weszła w życie 12 sierpnia.

RIRM

drukuj