Rząd zajmie się kwestią kar za wyłudzanie VAT

25 lat więzienia za wyłudzenia VAT na wielką skalę – m.in. taką propozycją zajmie się rząd na dzisiejszym posiedzeniu. Projekt noweli m.in. Kodeksu karnego, która wprowadza karę, przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

W uzasadnieniu resort wskazał, że w wyniku wyłudzenia podatku od towarów i usług budżet państwa ponosi straty, liczone nawet w dziesiątkach miliardów złotych rocznie.

Poseł Waldemar Buda z sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zwraca uwagę, że to ostatni element pakietu rozwiązań, których celem jest uszczelnienie systemu podatkowego.

– Pierwszym była klauzula unikania opodatkowania podatku VAT i to już zostało w ordynacji podatkowej wprowadzone. Drugim jest konfiskata rozszerzona, czyli odpowiedzialność materialna przestępców. Trzecią jest podniesienie progu zagrożenia karą przy najcięższych przestępstwach. Te 3 zmiany powinny spowodować znaczący spadek popełnianych przestępstw podatkowych, a w szczególności w zakresie podatku VAT. Przypomnę, że szacunki Ministerstwa Finansów są takie, że w zasadzie 80 do 100 mld złotych traciliśmy rocznie w związku z przestępstwami wyłudzania podatku VAT – wyjaśnia poseł Waldemar Buda.

Rząd zajmie się dziś także m.in. projektem dotyczącym ulg w akcyzie.  Ministrowie wysłuchają też informacji wicepremiera Jarosława Gowina dotyczącej strategii i planowanych zmian w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego.

RIRM

drukuj