fot. PAP/Piotr Nowak

Rozporządzenia ministra edukacji narodowej związane ze stanem epidemii

W Dzienniku Ustaw ukazały się dwa rozporządzenia ministra edukacji narodowej związane ze stanem epidemii.

Pierwszy z dokumentów wydłuża do 10 kwietnia okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju. Jednocześnie wprowadza od 25 marca obowiązek prowadzenia przez te placówki zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Drugie rozporządzenie określa sposób prowadzenia tego typu lekcji. Kształcenie z wykorzystaniem technik na odległość, które ma ruszyć w najbliższą środę, będzie obejmowało między innymi naukę z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – wynika z rozporządzenia MEN.

Praca uczniów będzie oceniana; nad przebiegiem zajęć mają czuwać dyrektorzy placówek – mówi minister edukacji Dariusz Piontkowski.

– Wiemy jednak, że nie wszystkie szkoły są dzisiaj przygotowane do takiego kształcenia, stąd apeluję do samorządów terytorialnych o możliwie szerokie wsparcie, gdy są braki sprzętowe i finansowe tak, by nauczyciele i dyrektorzy nie pozostali sami. To także apel do przedsiębiorców. Wielu z nich już zaoferowało różne formy pomocy. To także apel do przedsiębiorców, którzy korzystają z pracy młodocianych. Proszę potraktować ich szczególnie i pamiętać, że niekoniecznie trzeba wymagać od niech obecności w pracy. Te praktyki będzie można odrobić w dalszym okresie – podkreśla.

Do kontaktów między uczniami i rodzicami a nauczycielami będą służyły środki komunikacji elektronicznej.

Rozporządzenie MEN reguluje także sposób prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, które mają objąć zarówno przedmioty teoretyczne jak i zajęcia praktyczne (jeśli da je się przeprowadzić na odległość). Rozporządzenie dopuszcza jednocześnie modyfikację programu nauczania tak, by np. uczeń miał możliwość odbycia zajęć praktycznych (jeśli niemożliwe będzie prowadzenie ich zdalnie) w następnych latach szkolnych.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj