fot. PAP/Rafał Guz

Rozpoczęło się posiedzenie KRS

Rozpoczęło się czterodniowe posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. W planach jest m.in. rozpatrzenie wniosków sędziów Sądu Najwyższego, którzy wyrazili wolę dalszego zajmowania stanowiska w sądzie. Dzisiejsze obrady trwały krótko. Po przegłosowaniu wniosku poseł Krystyny Pawłowicz członkowie KRS udali się do prac w zespołach.

Rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera wskazał, że spektrum tematów poruszanych w ciągu najbliższych dni będzie szerokie.

– Kwestia obsady wolnych stanowisk w sądach powszechnych, kwestia przejścia w stan spoczynku, cofnięcia oświadczeń przez sędziów, współpracy międzynarodowej, budżetu KRS, rozstrzygania czy zapoznania się z poszczególnymi uchwałami zgromadzeń sędziowskich – jest to bardzo szerokie spektrum – podkreślił rzecznik KRS.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, 3 lipca w stan spoczynku przeszli sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni jednak dalej pełnić funkcje, jeśli złożyli stosowne dokumenty, a prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN.

Spośród 27 sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku z powołaniem na podstawę prawną nowej ustawy o SN złożyło 9 sędziów. Natomiast w 7 kolejnych oświadczeniach sędziowie powołali się bezpośrednio na konstytucję RP.

RIRM

drukuj