Rozbudowa spalarni w Rzeszowie

W Rzeszowie zostanie rozbudowana Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Ta spalarnia śmieci produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną, z której korzystają mieszkańcy miasta. To oznacza także ograniczenie emisji dwutlenku węgla, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza.

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii to obiekt, który służy unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. Pozwala odzyskać zawartą w nich energię w procesie termicznego przekształcania, a to umożliwia produkcję energii elektrycznej i ciepła. Taka instalacja działa w Rzeszowie od października ubiegłego roku. Teraz PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Energia Ciepła podpisały z marszałkiem województwa podkarpackiego list intencyjny, który dotyczy rozbudowy obiektu.

Zdecydowaliśmy się na budowę drugiej nitki w województwie podkarpackim, ponieważ ilość odpadów, która jest deklarowana, jest na tyle duża, że obsługa przez pierwszą nitkę, która działa już kilka miesięcy, jest za mała – powiedział Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. operacyjnych.

Stąd pojawiła się decyzja o powstaniu drugiej nitki.

Będziemy tam spalali nieco innego typu odpady, a więc tzw. RDF, ponieważ ta ilość odpadów jest w tej chwili dominującą i ona ma wyższą kaloryczność. Z naszego punktu widzenia jest to przedsięwzięcie dużo lepsze – mówił Ryszard Wasiłek.

Ponieważ – jak dodał Ryszard Wasiłek – kaloryczność ta pozwoli zaspokajać potrzeby produkcji ciepła, do której elektrociepłownia w Rzeszowie jest przystosowana. Inwestycja ma się zakończyć w ciągu około dwóch lat od zakończenia formalności – zaznaczył Wojciech Dąbrowski z PGE Energia Ciepła.

Jesteśmy na początkowym etapie. Potrzebujemy uzyskać zgodę naszego właściciela, aby móc ją rozpocząć, ale aby to się wydarzyło musimy mieć zapewnione przede wszystkim dostawy paliwa odpowiedniego wolumenu i odpowiedniej jakości – dodał Wojciech Dąbrowski.

Jak mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, korzyści z rozbudowy instalacji jest sporo.

Na pewno obecna inwestycja i ta kolejna, która jest przed nami, poprawią jakość życia mieszkańców, zagospodarują odpady, poprawią jakość środowiska. Będą dawały lepszy komfort do mieszkania, życia, obcowania z przyrodą niezanieczyszczoną, nienaruszoną – powiedział Władysław Ortyl.

Planowana rozbudowa instalacji w Rzeszowie o drugą nitkę zwiększy wydajność zakładu ze 100 tys. do 180 tys. ton odpadów rocznie.

TV Trwam News/RIRM

drukuj