Raport Banku Światowego: Niepewność może zahamować rozwój gospodarczy

Choć światowa gospodarka przyspiesza, to niepewność towarzysząca XXI wiekowi może ten rozwój zahamować – tak brzmi główny wniosek płynący z raportu przygotowanego przez Bank Światowy. Dokument zaprezentowano w Warszawie.

Po recesji z okresu 2011-2015, wzrost PKB ma być widoczny prawie na całym świecie, poza Azją Wschodnią i Oceanią. W tym i przyszłym roku, najlepsza sytuacja ekonomiczna ma objąć według raportu Amerykę Południową i Afrykę.

Jednak, aby te prognozy się spełniły, konieczne są stabilne warunki polityczno-społeczne. Według ekspertów Banku Światowego, to m. in. wybory prezydenckie we Francji oraz Brexit, mogą zahamować rozwój.

Ta zależność od czynników zewnętrznych dotyczy także Polski – mówi Michał Gradzewicz z Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego.

– Niepewność w dzisiejszych czasach wydaje się być całkiem wysoka, w przybliżeniu tak wysoka, jak np. w latach 2012-2013, czyli w tym okresie, kiedy była ona naprawdę duża. Niektóre firmy postrzegają to jako barierę wstrzymującą rozwój. Firmy, które mają poczucie, że funkcjonują w niepewnym otoczeniu – rzadziej decydują się na zatrudnienie nowych pracowników i inwestowanie – akcentuje Michał Gradzewicz.

Jak wskazują autorzy raportu, główną siłą, która w najbliższym czasie będzie wpływać na ekonomię światową są Stany Zjednoczone.

I to właśnie od polityki prowadzonej przez to mocarstwo w dużym stopniu zależeć będą możliwość rozwoju mniejszych gospodarek, takich jak Polska.

RIRM

drukuj