fot. flickr.com

Projekt zaostrzenia kar dla sędziów i prokuratorów – do konsultacji

Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewidujący co najmniej 3 lata więzienia, bez możliwości zawieszenia kary, dla prokuratorów i sędziów, którym udowodniono by przyjęcie – w związku z trwającym postępowaniem – korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy.

Informacja o tym znajduje się na rządowych stronach legislacyjnych.

W lipcu bieżącego roku Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że trwają prace nad zmianami w Kodeksie karnym, które mają zapobiec korupcji wśród sędziów i prokuratorów, a w razie wykrytych przypadków – pozwolić na surowe karanie sprawców. Groziłaby za to kara co najmniej trzech lat więzienia; wprowadzono by zasadę orzekania kary bezwzględnego pozbawienia wolności, a nie w zawieszeniu.

– Prokuratorzy i sędziowie stoją na straży praworządności i bezpieczeństwa Polaków. Można i należy od nich wymagać więcej niż od przeciętnych obywateli. Gdy obywatel staje przed sądem, musi mieć przekonanie, że trafia na obiektywnego, bezinteresownego sędziego, na którego nie można wpłynąć przez łapówkę – podkreślał wtedy minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

„Aby dbać o te standardy, chcemy zaostrzyć odpowiedzialność karną w przypadkach korupcji w wymiarze sprawiedliwości. Tych, którzy dopuszczą się takiego czynu, będziemy piętnować i eliminować z zawodu” – dodał Zbigniew Ziobro.

Ponadto ten projekt MS wprowadza zapis o karalności korupcji osób „pełniących funkcje publiczne w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej”.

Dziś Kodeks karny nie zawiera zapisów o wysokości kar za korupcję wobec przedstawicieli jakichkolwiek zawodów czy konkretnych funkcji publicznych – obowiązują przepisy ogólne.

Kk stanowi, że kto – w związku z pełnieniem funkcji publicznej – przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 podlega zaś ten, kto – w związku z pełnieniem funkcji publicznej – uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda. Z kolei kto – w związku z pełnieniem funkcji publicznej – przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości lub jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

PAP/RIRM

drukuj