fot. wsksim

Prof. Gertruda Uścińska: Konferencja w WSKSiM wpisuje się w misję ZUS, którą jest m. in. edukacja społeczeństwa

Koordynacja Europejskich Systemów Zabezpieczenia Społecznego – pod takim tematem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się szkolenie organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z prelegentów była prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.  

Prezes ZUS podkreślała, że dzisiejsza konferencja wpisuje się w misję ZUS, którą jest m. in. edukacja społeczeństwa. To bardzo ważne w obliczu wyzwań stojących przed polskim, europejskim i międzynarodowym prawodawstwem dotyczącym systemu ubezpieczeń społecznych.

– Te wyzwania z jednej strony są krajowe, a więc w tej chwili systemy ubezpieczeń społecznych przede wszystkim muszą zmierzyć się ze sprawami demograficznymi, ze starzeniem się społeczeństw, z zagwarantowaniem wypłaty zaciągniętych zobowiązań, jeżeli chodzi o świadczenia emerytalne – wskazała prof. Gertruda Uścińska.

Dzisiejsza konferencja wpisuje się również w misję WSKSiM w Toruniu – mówił rektor uczelni o. dr Zdzisław Klafka.

– Współpracujemy, i to właśnie ze strony pani prezes wyszła inicjatywa. […]Od początku istnienia WSKSiM jej założyciel miał pragnienie, aby w tej uczelni był edukowany człowiek w całości. Bierzmy pod uwagę nie tylko materialną stronę człowieka, ale jako to dzieło Boże, które jest pełnią. Staramy się wszystko czynić, aby odkrywać tę pełnię, do której jesteśmy powołani, odkrywać też wielkość człowieka, a poprzez jego odkrywanie, odkrywać zaproszenie w każdym z nas do tego, byśmy zatroszczyli się drugim człowiekiem – wskazał o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Właśnie dlatego w życiu człowieka potrzebne są zabezpieczenia społeczne– podkreślił prof. Andrzej Mielczarek.

– Od samego początku, człowiek od narodzenia do śmierci skazany jest na różnego rodzaju ryzyka socjalne, różnego rodzaju kryzysy, które właściwie powodują, że człowiek czuje się zagubiony, czuje się zagrożony. Dlatego też istnieje potrzeba, ażeby każdy człowiek miał poczucie bezpieczeństwa i tego żąda od państwa – mówił wykładowca WSKSiM.

Takie konferencje bardzo dobrze wpływają na poziom wiedzy, dobre rozpoznanie i możliwości działań w zakresie ubezpieczeń społecznych, także za granicą. To ważne, bo Polacy licznie korzystają z prawa do przemieszczania się.

– Na pewno warto pamiętać o tym, że jeżeli podejmujemy zatrudnienie za granicą, w innym państwie członkowskim UE, powinniśmy przede wszystkim zapoznać się z systemem emerytalno-rentowym tego państwa – akcentowała Aneta Pochylska, starszy specjalista z departamentu rent zagranicznych  ZUS.

Choćby dlatego, że wiek emerytalny jest różny w poszczególnych państwach – dodaje Aneta Pochylska. Warto podejmować takie zagadnienia, bo dyskusja o nich decyduje o przyszłym kształcie ochrony prawnej ubezpieczonych osób.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj