fot. flickr.com

Prezydent w Strasburgu spotka się z Komitetem Ministrów Rady Europy

16 listopada prezydent Andrzej Duda w Strasburgu spotka się z Komitetem Ministrów Rady Europy – poinformował w piątek PAP prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Okazją do spotkania jest 25-lecie członkostwa Polski w Radzie Europy – dodał Krzysztof Szczerski.

Poinformował, że zaproszenie do spotkania z Komitetem Ministrów RE skierował do prezydenta Dudy sekretarz generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland. Krzysztof Szczerski powiedział, że prezydent zaproszenie to przyjął.

Podczas posiedzenia Komitetu Ministrów Andrzej Duda ma zabrać głos – powiedział prezydencki minister. Temat spotkania to współczesne europejskie wyzwania w zakresie politycznym, ekonomicznym i społecznym – dodał.

„Ma to być okazja do wspólnego uczczenia 25. rocznicy członkostwa Polski w Radzie Europy” – powiedział Krzysztof Szczerski.

Jagland w zaproszeniu skierowanym do polskiego prezydenta zwraca uwagę, że w tym roku przypada 25. rocznica przystąpienia Polski do Rady Europy.

„W tym kontekście mam wielką przyjemność i zaszczyt zaprosić Pana do złożenia oficjalnej wizyty w Radzie Europy” – czytamy w liście udostępnionym na twitterze przez szefa biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marka Magierowskiego.

Sekretarz generalny Rady Europy zaprasza w nim prezydenta do wystąpienia przed Komitetem Delegatów Ministrów, co – jak zaznacza – „będzie znakomitą okazją do potwierdzenia dobrej współpracy między Polską a Radą Europy, jak również chęci dalszego jej wzmocnienia”.

„Polska, która była liderem przemian i walki o wolność i demokrację za żelazną kurtyną, jest bardzo ważnym krajem dialogu będącego źródłem wspólnej refleksji na temat wyzwań, jakim Europa musi stawić czoło w dziedzinie politycznej, gospodarczej i społecznej” – napisał sekretarz generalny Rady Europy.

Polska została przyjęta w poczet członków Rady Europy w 1991 r. Statut Rady Europy podpisał 26 listopada ówczesny szef MSZ Krzysztof Skubiszewski.

Komitet Ministrów to organ decyzyjny RE; składa się z ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich lub ich przedstawicieli.

Rada Europy zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury; organizacja przyjmuje konwencje mające charakter traktatów międzynarodowych. Skupia prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza kontynentu.

PAP/RIRM

drukuj