fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Prezydent ma nadzieję na głos sędziów w debacie w sprawie konstytucji

Wyrażam nadzieję, że w zainicjowanej przeze mnie debacie dotyczącej kierunków zmian w konstytucji RP nie zabraknie głosów wybitnych ekspertów, również pań i panów sędziów – napisał prezydent Andrzej Duda do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podczas poniedziałkowego zgromadzenia w NSA list Dudy (przebywa z wizytą w Etiopii) odczytała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska. Doroczne zgromadzenie ogólne dotyczyło podsumowania działalności NSA w 2016 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz, innych organów sądowych i środowisk prawniczych.

W liście prezydent uznał, że „przypadająca w tym roku 20. rocznica uchwalenia obecnie obowiązującej konstytucji jest okazją, aby podjąć namysł nad tym, jak ustawa zasadnicza z roku 1997 wychodzi naprzeciw potrzebom i wyzwaniom stojącym przed Rzecząpospolitą w roku 2017”.

Wśród pozytywnych jej cech wymienił „zakotwiczenie” w normie konstytucyjnej odrębności i niezależności sądownictwa administracyjnego, sprawującego nadzór nad prawidłowością funkcjonowania organów administracji państwowej oraz, w pewnym zakresie, administracji samorządowej.

„Już samo istnienie wyodrębnionego sądownictwa administracyjnego, rozstrzyganie w sprawach z udziałem szeroko pojętej władzy wykonawczej przez specjalnie do tego powołanych, znakomicie przygotowanych merytorycznie sędziów stanowi doniosłą deklarację aksjologicznych fundamentów państwa. Państwa służebnego wobec obywateli. Państwa, w którym prawa człowieka, obywatelskie prawa i swobody oraz dobro wspólne winny stać ponad wszelkimi innymi prawami” – dodał prezydent.

„Wyrażam nadzieję, że w zainicjowanej przeze mnie debacie dotyczącej kierunków zmian w konstytucji RP nie zabraknie głosów wybitnych ekspertów – również pań i panów sędziów. Ogólnonarodowa dyskusja w tej sprawie oraz przeprowadzenie w 2018 roku konsultacyjnego referendum nadałoby szczególny wymiar przyszłorocznym obchodom stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i podjęcia wówczas tego wielkiego dzieła, jakim była budowa nowoczesnego ustroju wolnej Rzeczypospolitej” – napisał prezydent.

Andrzej Duda podziękował też sędziom sądów administracyjnych za „znaczący wkład w umacnianie podstaw praworządności oraz ładu prawnego w Polsce”. Podkreślił, że sądy administracyjne badają zagadnienia prawne, które odnoszą się zarówno do ważnych problemów poszczególnych obywateli lub działalności konkretnych instytucji i urzędów, jak i do żywotnych interesów całych grup społecznych oraz funkcjonowania danych sektorów administracji państwowej. Dodał, że o wartości ich rozstrzygnięć „stanowi także fakt, iż coraz częściej wydawane są w oparciu o normy konstytucyjne, dorobek Trybunału Konstytucyjnego, prawo i orzecznictwo europejskie oraz postanowienia umów międzynarodowych”.

„Trzeba też podkreślić znaczenie wydawanych przez sądy administracyjne postanowień sygnalizacyjnych. Służą one powiadomieniu o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu danego organu administracji publicznej. Z uznaniem witam fakt, iż zarówno w tym, jak i w pozostałych obszarach swojej działalności sądy administracyjne wyróżniają się sprawnością i wysokim poziomem orzecznictwa” – napisał Duda w swym liście.

PAP/RIRM

drukuj