fot. PAP/Paweł Supernak

Powołano Polonijną Radę Konsultacyjną

Dzisiaj została powołana Polonijna Rada Konsultacyjna przy marszałku Senatu RP. Stanisław Karczewski wręczy akty powołania 16 członkom Rady reprezentującym organizacje polonijne i polskie z zagranicy.

Gremium będzie stanowiło forum współpracy między Senatem, a przedstawicielami środowisk polonijnych. Zadaniem rady będzie m.in. wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią.

Chodzi m.in. o oświatę, kulturę, nauczanie języka polskiego ale również naukę i wymianę sukcesów.

Powołanie rady jest wynikiem szerokich konsultacji – podkreślił marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

– Jestem przekonany, że doświadczeni działacze, działacze polonijni będą bardzo nas wspierać na rzecz umacniania współpracy między Polską i Polakami mieszkającymi za granicą. Na wszystkich kontynentach i wszystkich krajach rozproszonych jest około 20 mln Polaków, chcemy mieć z nimi kontakt. Będziemy z nimi współpracować, będziemy to robić razem z panem prezydentem, razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z dwiema komisjami sejmową i senacką będziemy tę współpracę zaciskać i rozwijać – podkreśla Stanisław Karczewski.

Marszałek będzie zwoływał posiedzenie Rady przynajmniej raz w roku i sam będzie przewodniczył jej obradom. Będzie też mógł zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia. Według danych na świecie mieszka około 20 mln Polaków.

RIRM

drukuj