Pomoc Caritas dla Kazachstanu

Dzięki Caritas Polska pomoc otrzymały ubogie rodziny, samotne matki, bezrobotni i bezdomni w mieście Aktau, a międzynarodowy dom dziecka w Kapszagaj mógł zapewnić wyżywienie swoim podopiecznym.

Caritas Polska już po raz drugi wsparła Caritas w Aktau – leżącej nad Morzem Kaspijskim miejscowości na południowym zachodzie Kazachstanu.

Środki wykorzystano głównie na zakup żywności dla osób ubogich i bezdomnych, a także na organizację obiadu wielkanocnego, na który zaproszono podopiecznych Caritas i parafian zaangażowanych w działalność wolontaryjną. Część funduszy trafiła na odzież i obuwie, które potrzebuje wielu bezdomnych. Zbiórki potrzebnych rzeczy wśród parafian pozwalało zaspokoić część tych potrzeb, ale niekiedy konieczne było zakupienie nowej odzieży.

Ze środków Caritas Polska zakupiono ponadto pralkę, suszarkę do bielizny i deskę do prasowania oraz klimatyzatory do tymczasowych mieszkań w baraku, gdzie przebywały dwie rodziny (w tym jedna wielodzietna), a także wózek inwalidzki dla niepełnosprawnej osoby.

– Pomoc bezdomnym i wielu innym osobom związana jest często z uzyskaniem dokumentów tożsamości, zameldowania czy zaświadczenia o niepełnosprawności. Samodzielne ich uzyskanie jest niemal niemożliwe dla wielu osób. Procedury administracyjne wiążą się bowiem z dużym nakładem czasu i wykwalifikowaną pomocą prawną – wskazał ks. Aleksander Kalinouski, dyrektor lokalnej Caritas.

Innym obszarem wsparcia było wynagrodzenie dla osoby zajmującej się pomocą prawną i wsparciem w poszukiwaniu pracy, a także zapewnienie lekarstw i pomocy medycznej.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni Caritas Polska i wszystkim Ofiarodawcom, którzy pomagają nam realizować działalność charytatywną w naszym mieście – dodał ks. Aleksander Kalinouski.

Przy parafii rzymsko-katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kapszagaj w regionie Ałmaty prowadzonych jest pięć domów, w których mieszkają dzieci wraz z opiekunami i wychowawcami. Parafia jest jedyną w całym Kazachstanie, która prowadzi tego typu działalność. Caritas Polska przekazała środki na zakup żywności dla podopiecznych przez cztery miesiące.

– Dzięki Caritas Polska kupowaliśmy produkty spożywcze, aby nasza kuchnia mogła przygotowywać wszystkim wychowankom zdrowe i pożywne posiłki ­– mówił ks. Artur Zaraś, proboszcz parafii.

Przy parafii działa pięć placówek: dom św. Marcela, dom św. Klary, dom św. św. Antoniego, dom św. Franciszka i dom św. Joanny d’Arc. Do domu dziecka trafiają zwykle dzieci wychowywane przez jednego rodzica, który nie jest w stanie zapewnić swojemu dziecku odpowiednich warunków z powodu braku mieszkania, braku pracy, choroby, alkoholizmu albo niemoralnego życia. Obecnie pod opieką parafii znajduje się 50 dzieci różnych narodowości. Są wśród nich Rosjanie, Tatarzy, Ukraińcy i Niemcy, a także dzieci pochodzenia polskiego.

– Dzięki trosce o utrzymanie sierot społecznych poprzez Caritas Polska razem mogliśmy stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci pozbawionych życia rodzinnego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Dając nowy dom i utrzymując wychowanków staramy się o wychowanie osoby, która na drodze rzetelnej pracy dąży do osiągnięcia wartościowych celów życiowych oraz przygotowujemy wychowanka do samodzielnego życia – podkreślił ks. Artur Zaraś.

Łączna kwota wsparcia powyższych projektów to 41 922,90 złotych.

Caritas Polska/RIRM

drukuj