Polska jednym z najszybciej rozwijających się krajów

Polska gospodarka będzie w tym roku jedną z trzech najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. PKB w 2018 r. wzrośnie do 4,6 proc.

Polska gospodarka ma się dobrze. Wzrost gospodarczy to zasługa m.in. rosnącej konsumpcji. Dobre nastroje gospodarcze utrzymują się zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w sektorze przedsiębiorstw. To skłoniło Komisję Europejską do podwyższenia prognozy wzrostu naszego PKB. Komisja prognozuje, że wzrośnie on do 0,4 do 0,6 proc. Wcześniej zakładano, że ten wzrost będzie mniejszy o 0,3 pkt proc.

Raport Komisji pokazuje też, że w pierwszym kwartale br. wzrost gospodarczy Polski umocnił się o 1,6 proc. Komisja twierdzi, że wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych będzie wspierać bardziej stopniowy wzrost inwestycji prywatnych, szczególnie nakłady na maszyny i urządzenia. 2018 r. zamkniemy też z niską inflacją. Średnio ma ona wynieść 1,3 proc. W kolejnym roku przez szybki wzrost płac, a co za tym idzie wzrost cen usług – inflacja – według Komisji – wzrośnie do 2,6 proc.

TV Trwam News/RIRM

drukuj