fot. pl.wikipedia.org

Północna Obwodnica Krakowa gotowa do 2022 r.

Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 ma zostać ukończona w latach 2021-22. Odcinek domknie tzw. ring wokół miasta. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała już umowę z firmą odpowiedzialną za wykonanie koncepcji programowej inwestycji.

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podkreśla, że obwodnica północna odciążający obwodnicę południową, która osiąga już kres przepustowości.

– Północna Obwodnica Krakowa to niedroga dedykowana tylko samym krakowianom czy mieszkańcom aglomeracji krakowskiej czy Małopolanom. Północna Obwodnica Krakowa to przedsięwzięcie, które jest niezbędne z punktu widzenia wszystkich tych, którzy przejeżdżają przez Małopolskę zarówno na kierunku północ-południe, jak i wschód-zachód. Dzisiaj należy pamiętać o tym, że możliwości techniczne południowego, autostradowego obejścia Krakowa są na wyczerpaniu. Dzisiaj potrzebny jest bajpas, który zapewni płynny przejazd, a tym bajpasem będzie Północna Obwodnica Krakowa, która połączy się z drogą S7, a przez nią połączy się przez tzw. wschodnią obwodnicę, a przez nią z autostradą – powiedział Andrzej Adamczyk.

Północna Obwodnica Krakowa – jak podkreślił minister – wpisuje się w swego rodzaju ,,ruszt” dróg krajowych w Polsce.

Ciąg obwodnic Krakowa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie z miasta. Dzięki temu przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym, zachodnim czy wschodnim będzie możliwe bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto.

Obwodnica północna ma liczyć ok. 15 km. Koszt jej budowy wstępnie szacowany jest na 1 mld zł.

RIRM

drukuj