PKN Orlen rusza z projektem rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu

PKN Orlen rozpoczyna projekt inwestycyjny, który pozwoli zwiększyć produkcję fenolu. Jak podał dziś płocki koncern, podpisano już umowę na licencję, a w najbliższych miesiącach przewidywany jest wybór wykonawcy przedsięwzięcia w formule „pod klucz”.

Informując o swych planach dotyczących rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu, PKN Orlen podkreślił, iż projekt ten jest kolejnym etapem ogłoszonego jeszcze w 2018 r. Program Rozwoju Petrochemii, w ramach którego strategiczne inwestycje mają zostać zrealizowane do końca 2023 r. Koncern przypomniał, że fenol znajduje zastosowanie głównie w przemyśle tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych, żywic oraz farmaceutycznym, a także przy produkcji środków ochrony roślin.

„Zgodnie z zapowiedziami inwestujemy w rozwój segmentu petrochemicznego tak, aby wzmacniać naszą pozycję na europejskim rynku i zwiększać przychody dla akcjonariuszy w długiej perspektywie. Przy obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych szacowany dodatkowy zysk operacyjny po finalizacji całego Programu Rozwoju Petrochemii to aż 1,5 mld zł rocznie. Realizowane inwestycje we wszystkich obszarach działalności i co za tym idzie budowa koncernu multienergetycznego będą wspierać rozwój firmy, polskiej gospodarki, ale przyniosą też wymierne korzyści klientom” – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

Jak podkreślił koncern, obecnie moce produkcyjne fenolu w jego zakładzie głównym Płocku to ok. 46 tys. ton rocznie, natomiast w przypadku realizacji inwestycji i budowy nowego kompleksu fenolu, moce te zwiększyłyby się do ok. 200 tys. ton rocznie.

W ocenie Zbigniewa Leszczyńskiego, członka zarządu PKN Orlen ds. rozwoju, „uruchomienie Kompleksu Fenol II umożliwiłoby wzrost produkcji wyrobów wysokomarżowych, przyczyniając się do zwiększenia udziału PKN Orlen w rynku fenolu”.

„Realizacja inwestycji pozwoliłaby również na wydłużenie łańcucha produktowego benzenu oraz umożliwiłaby rozwój portfela produktowego w kierunku pochodnych fenolu i acetonu, a przez to umocni pozycję konkurencyjną PKN Orlen na światowym rynku petrochemicznym” – podkreślił Leszczyński.

Koncern oznajmił, że zakres zawartej umowy obejmuje m.in. udzielenie licencji na produkcję kumenu, służącego do otrzymywania fenolu oraz produkcję fenolu.

„Zakłada się, że w skład inwestycji weszłyby instalacja do produkcji kumenu, instalacja do produkcji fenolu i acetonu oraz systemy pomocnicze. Nowe obiekty zlokalizowane zostałyby na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku” – podał PKN Orlen.

Spółka zwróciła przy tym uwagę, że umowa na zakup licencji i projektu bazowego dla rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu podpisana została z firmą UOP Limited, „jednym z największych na świecie licencjodawców procesów rafineryjnych i petrochemicznych”.

PKN Orlen przypomniał, że ogłoszony tam w 2018 r. Program Rozwoju Petrochemii obejmuje budowę kompleksów pochodnych aromatów, rozbudowę kompleksu olefin i zdolności produkcyjnych fenolu oraz budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego.

„Zakończenie wszystkich inwestycji planowane jest do końca 2023 r.” – zapowiedział płocki koncern.

Jak wspomniał PKN Orlen, w ramach rozbudowy kompleksu olefin w Płocku podpisana została już umowa na usługę doradztwa technicznego i zarządzania projektem.

„Na zaawansowanym etapie są też prace związane z budową kompleksu pochodnych aromatów” – zaznaczył koncern.

PKN Orlen podkreślił, że trwają jednocześnie „intensywne prace związane z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego, które zostanie otwarte jeszcze w tym roku”. Koncern ocenił, że inwestycja ta, która realizowana jest w Płocku, „umożliwi rozwój i wdrażanie własnych technologii”. Jak wyjaśnił, w ośrodku będą m.in. przeprowadzane testy usprawniające procesy technologiczne, a także udoskonalające produkty i optymalizujące koszty.

„Centrum będzie także nowoczesną platformą współpracy pomiędzy PKN Orlen a światem nauki i biznesu” – dodała spółka.

Według PKN Orlen, budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego, która według szacunków kosztować będzie ok. 184 mln zł, „wpisuje się w zapowiadane przez koncern wydłużenie łańcucha wartości produkcji petrochemicznej”.

„Do końca minionego roku zakończono prace projektowe dla obiektów centrum, zakończono również roboty konstrukcyjne dla budynku biurowego, a dla pozostałych przestrzeni prace te są bardzo zaawansowane. Budynki osiągnęły już docelową wysokość i trwa zabudowa ścian i przegród” – oznajmił dziś płocki koncern.

Ogłaszając w czerwcu 2018 r. Program Rozwoju Petrochemii, PKN Orlen informował, że szacowany budżet niezbędny dla realizacji inwestycji wchodzących w skład tego projektu w kwocie ok. 8,3 mld zł zostanie zabezpieczony w przygotowywanym przez spółkę średnioterminowym planie finansowym.

PAP

drukuj