fot. PAP/Rafał Guz

Pierwsza dama: Osoby z niepełnosprawnościami powinny być postrzegane nie przez pryzmat swoich ograniczeń, ale przez pryzmat swoich możliwości

Osoby z niepełnosprawnościami powinny być postrzegane nie przez pryzmat swoich ograniczeń, ale przez pryzmat swoich możliwości – powiedziała pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podczas gali przyznania nagród w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka osób niepełnosprawnych”.

W konkursie nagrody o łącznej wartości blisko 90 tys. zł otrzymali uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy i niepełnosprawni mieszkańcy domów pomocy społecznej. Przyznano jej w pięciu kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, tkanina i aplikacja, rzeźba kameralna i płaskorzeźba oraz fotografia. Najlepsze prace oceniła komisja konkursowa. W jej skład weszli znani artyści plastycy, historycy sztuki i etnografowie.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu były „Podróże moich marzeń”.

Podczas gali Agata Kornhauser-Duda, która objęła wydarzenie honorowym patronatem, podkreśliła, że bardzo ceni „wszystkie inicjatywy i przedsięwzięcia, które z jednej strony promują aktywizację osób z niepełnosprawnościami, a z drugiej ukazują też niezwykły potencjał, jaki w tych osobach drzemie”.

„Nie mam co do tego wątpliwości, że ten konkurs wspaniale realizuje te cele” – dodała.

„Dziękuję za dokładanie starań, by uświadamiać społeczeństwo, że osoby z niepełnosprawnościami powinny być postrzegane nie przez pryzmat swoich ograniczeń, ale przez pryzmat swoich możliwości” – powiedziała pierwsza dama.

Jednocześnie poprosiła uczestników konkursu, by wierzyli w siebie, bo mają „niezwykłą siłę, której tylko trzeba zaufać”.

„Nie mam co do tego wątpliwości, że dzięki takim przedsięwzięciom jak ten konkurs osoby z niepełnosprawnościami mogą uwierzyć we własne siły, mogą podnieść swoją samoocenę, a przede wszystkim mogą wzbudzić w sobie motywację do przełamywania barier i po prostu do działania” – podkreśliła Agata Kornhauser-Duda.

„Sztuka osób niepełnosprawnych” to największy w Polsce przegląd dorobku artystycznego placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Konkurs od 2003 r. promuje i nagradza twórczość osób z niepełnosprawnościami. Do tegorocznej edycji konkursu do wojewódzkich oddziałów PFRON zgłoszono 1883 prace.

Konkurs „Sztuka osób niepełnosprawnych” przyczynia się do propagowania arteterapii jako formy rehabilitacji oraz uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym. Jego celem jest rozwój osobisty niepełnosprawnych i przezwyciężanie ich izolacji społecznej, a ponadto zwrócenie uwagi szerszej opinii publicznej na walory artystyczne sztuki osób niepełnosprawnych.

PAP

drukuj