fot. wody.gov.pl

Odbudowa ostróg na żuławskim odcinku Wisły

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odbudowało 19 ostróg na żuławskim odcinku Wisły. Inwestycja została zrealizowana w ramach drugiego etapu programu kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław.

W Tczewie podpisano protokół odbioru odbudowy ostatnich trzech z 19 ostróg regulacyjnych na żuławskim odcinku Wisły – mówi Przemysław Daca, prezes Wód Polskich.

– To jest bardzo ważne, żeby tutaj doprowadzić tę drogę wodną do jak najlepszych parametrów, ponieważ ona ma bardzo perspektywiczne warunki, jeśli chodzi o żeglugę śródlądową w kontekście obsługi również portu w Gdańsku – wyjaśnia Przemysław Daca.

Odbudowywane ostrogi na Wiśle powstały w XIX w. Woda oraz kra lodowa płynąca rzeką z upływem czasu je zniszczyła. Ostrogi to bardzo ważne budowle hydrotechniczne na rzece Wiśle – mówi Aleksandra Bodnar, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jak dodaje, pełnią one nie tylko rolę żeglugową.

– Także mają bardzo poważne znacznie przeciwpowodziowe. Są to budowle, które odsuwają nurt rzeki w głąb od brzegów, chroniąc te brzegi przed erozją gruntową – wyjaśnia Aleksandra Bodnar.

Na przyszły rok Wody Polskie zaplanowały remont kolejnych ostróg.

– Mamy zdiagnozowanych łącznie około 300 ostróg, które należy zrewitalizować, niektóre powiększyć po to, żeby lepiej dostosować drogę wodną. To musi być skorelowane z naszymi planami dotyczącymi kaskadyzacji Wisły i budowy ostatniego stopnia wodnego – zaznacza Przemysław Daca.

Koszt odbudowy wszystkich 19 ostróg, które mają poprawić regulację na Wiśle, wyniósł ponad 17 mln zł. Budżet całego projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław” to  koszt  160 mln zł. Inwestycja w 85 proc. jest finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

TV Trwam News

drukuj