fot. PAP/Jakub Kamiński

Nowoczesna złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego

Nowoczesna złożyła w Warszawskiej Prokuraturze Okręgowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Chodzi o jego wypowiedź dotyczącą braku publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowej ustawy o TK.

W minioną środę Jarosław Kaczyński mówił, że nowa ustawa o TK jest rozpatrywana przez Trybunał na podstawie ustawy i w trybie, które nie obowiązują. Jak dodał wydane w ten sposób akty TK mają „charakter prywatny” i nie mogą nabrać mocy prawnej poprzez publikację.

Według Nowoczesnej jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa podżegania i sprawstwa kierowniczego i pomocniczego do niedopełnienia obowiązku urzędniczego.

Mec. Piotr Andrzejewski mówi, że zawiadomienie ugrupowania Ryszarda Petru jest absurdalne.

– Prezes Jarosław Kaczyński działa zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. W myśl tego porządku nie przewiduje się publikacji orzeczeń nieważnych, a z mocy obowiązującego prawa jeżeli – wszystko jedno jaki sąd – orzeka w składzie, który nie jest przewidziany procedurą uchwalaną przez władzę ustawodawczą, to takie orzeczenia są mocą prawną nieważne, a nieważnych nie można wprowadzać w życie. Publikacja jest wprowadzeniem w życie i egzekwowaniem. To z czym mamy do czynienia to jest polityczny chwyt propagandowy obliczony na małe rozeznanie społeczne co do treści obowiązującego prawa – zaznacza Piotr Andrzejewski.

Wczoraj rząd opublikował wyroki Trybunału Konstytucyjnego wydane po 9 marca bieżącego roku. W sumie wydrukowano 21 orzeczeń.

RIRM

drukuj