fot. mswia.gov.pl

Nowe rozporządzenie MSWiA ws. escape roomów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do opiniowania projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie escape roomów. Dokument ma wzmocnić ochronę przeciwpożarową takich obiektów.

Właściciele escape roomów – gdzie prowadzona jest działalność o charakterze rozrywkowym – powinni co najmniej raz na dwa lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, tzn. na zewnątrz obiektu lub do sąsiedniej strefy pożarowej. Powinno być także sprawdzone spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Musi być to wykonane z udziałem odpowiednich osób, np. rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Właściciel obiektu będzie zobowiązany do poinformowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia czynności, nie później niż na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Z przeprowadzonych kontroli rzeczoznawca będzie musiał sporządzić protokół, a właściciel obiektu złożyć go do komendy powiatowej PSP w ciągu 7 dni od przeprowadzonej kontroli. Dotychczas przeprowadzone kontrole wykazały, że w ponad 87 proc. escape roomów wykryto nieprawidłowości, a w 13 uchybienia, które stanowiły podstawę wydania decyzji o zamknięciu lokalu.

TV Trwam News/RIRM

drukuj