NIK: polskie instytuty naukowe i uczelnie wyższe nie sprawdziły się we współpracy z biznesem

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że polskie instytuty naukowe i uczelnie wyższe nie sprawdziły się we współpracy z biznesem. Mimo nakładów finansowych efekty ich działalności oraz przychody są znikome.

Spółki tworzone przez jednostki naukowe swoje niewielkie zyski uzyskują jedynie z usług szkoleniowych. Ich głównym zadaniem miała być komercjalizacja wyników badań.

6 z 8 skontrolowanych spółek nie uzyskało żadnych przychodów ze sprzedaży praw do wyników prac badawczych.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wskazał, że prezesi spółek swoje niepowodzenia tłumaczą m.in. złą organizacją.

– W opinii prezesów spółek istotnym czynnikiem niepowodzenia przedsięwzięcia był fakt, że w zdecydowanej większości nie dysponowały one wynikami badań czy technologią o wysokim stopniu gotowości do wdrożenia i to takimi, na które byłoby rzeczywiste zapotrzebowanie gospodarcze. Część wyników prac badawczych jednostki naukowe komercjalizowały same, co również nie ułatwiało zadania spółkom. W tej sytuacji spółki koncentrowały się głównie na sprzedaży usług – doradczych, badawczych, szkoleniowych – oraz wykonywaniu ekspertyz – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

NIK wzięła pod lupę trzy uczelnie publiczne, instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze oraz 8 utworzonych przez nie spółek.

Kontrolerzy Izby wnioskują do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przegląd potencjału spółek utworzonych przez instytuty. Apelują też o zidentyfikowanie działów gospodarki, które wdrożyły technologie wypracowane przez te jednostki.

Z prowadzonych od 2008 roku badań KE wynika, że Polska nie należy do liderów innowacji w gospodarce. W rankingu państw unijnych zajmujemy 25 miejsce na 28 krajów.

RIRM

drukuj