fot. pl.wikipedia.org

NBP: do obiegu trafi nowa moneta upamiętniająca bitwę pod Wizną

W czwartek Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrną monetę o nominale 20 zł – „Polskie Termopile – Wizna” – poinformował NBP. Nakład monety upamiętniającej bitwę pod Wizną z września 1939 roku ma wynieść do 15 tys. sztuk.

Na rewersie monety, jak wskazano, widnieje wizerunek mjr. Władysława Raginisa na tle schronu koło Góry Strękowej, zwanego również schronem Raginisa. Natomiast na awersie przedstawiono boginię sprawiedliwej wojny i mądrości Atenę i napis „Polskie Termopile”. Stałe elementy monety to wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał, a także napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji.

Jak przypomina w folderze emisyjnym dr hab. Marek Gałęzowski, bitwa pod Wizną jest jednym z najsłynniejszych epizodów bohaterskiej obrony Polski we wrześniu 1939 r. W pobliżu tej miejscowości znajdował się umocniony odcinek fortyfikacji broniący przeprawy przez Narew. Dowodził nim trzydziestojednoletni kapitan Władysław Raginis. Miał do dyspozycji batalion piechoty złożony m.in. z kompanii fortecznej i kompanii saperów.

„Było to przeszło 350 żołnierzy i oficerów (a nie – jak podawano w dawniejszych publikacjach – 700), uzbrojonych w sześć dział, 24 ciężkie karabiny maszynowe oraz dwa karabiny przeciwpancerne. Batalion zajmował osiem żelbetowych schronów bojowych, z których ten ulokowany na Górze Strękowej był ośrodkiem dowodzenia” – napisano.

Tymi siłami dowódca „Wizny” przez trzy dni powstrzymywał liczący kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy korpus pancerny jednego z najlepszych dowódców niemieckich gen. Heinza Guderiana.

„10 września, kiedy Niemcy zniszczyli już większość polskich schronów, kapitan Raginis rozerwał się granatem. Postąpił zgodnie ze złożoną wcześniej przysięgą, w której zapowiedział, że nie opuści powierzonej sobie pozycji. (….) Dowodzone przez niego schrony broniące odcinka >>Wizna<< zyskały zaszczytną nazwę Polskich Termopil. W 2012 r. kapitan Władysław Raginis pośmiertnie otrzymał stopień majora” – wskazuje dr hab. Marek Gałęzowski.

Srebrna moneta o nominale 20 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 15 tys. sztuk – podał NBP. Cena monety wynosi 170 zł brutto.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

Kolejną emisję NBP planuje 20 września br.

„Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monetę o nominale 10 zł: 90. rocznica urodzin Anny Walentynowicz” – poinformowano.

PAP/RIRM

drukuj