fot. PAP/Rafał Guz

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska doradza, jak starać się o dofinansowanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje projekt doradczy, mający ułatwić dystrybucję pieniędzy z różnych źródeł na wsparcie inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Jak poinformował prezes NFOŚiGW w Warszawie Kazimierz Kujda, w obecnej perspektywie finansowej UE sam NFOŚiGW ma do dyspozycji na takie działania 4,7 mld euro z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ponadto wiele miliardów złotych dostępnych jest z wielu innych źródeł, m.in. Regionalnych Programów Operacyjnych, unijnego Programu LIFE czy Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Z danych Funduszu wynika, że dotychczas wpłynęło do niego ponad 1 300 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z działaniami na rzecz ochrony powietrza i klimatu na łączną kwotę 19,6 mld zł. Zawarto 447 umów o wartości 12,5 mld zł, a tym 6,7 mld zł pochodzi z funduszy unijnych.

W celu ułatwienia dostępu do funduszy pomocowych na te cele NFOŚiGW realizuje projekt doradztwa energetycznego pod nazwą „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Wartość tego przedsięwzięcia (finansowane z POIiŚ-PAP) to 129 mln zł. Projekt jest skierowany do samorządów, przedsiębiorców, przedstawicieli sektora mieszkaniowego i innych podmiotów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do inwestycji w tym zakresie.

„W ramach projektu w kraju jest zaangażowanych 79 doradców. Doradzamy beneficjentom w przygotowaniu i realizacji projektów dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i tego wszystkiego, co dotyczy redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery” – wyjaśnił prezes Kujda.

Piątkowa konferencja w Kęszycy Leśnej pt. „Zmniejszenie zużycia energii kluczem do poprawy jakości powietrza” została zorganizowana właśnie w ramach tego projektu doradczego. Realizuje go NFOŚiGW w Warszawie we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas spotkania została przedstawiona dostępna oferta współfinansowania proekologicznych inwestycji dot. efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

„Beneficjent musi zrobić audyt energetyczny, musi przygotować wszystkie dokumenty. To nie jest takie proste, także nasi doradcy mają bardzo dużo pracy. Staramy się rozpropagować ich działalność. Też po to, żeby te projekty były dobre, bo wszystkim nam zależy, żeby te projekty były dobre, bo wszystkim nam zależy, żeby te pieniądze były jak najszybciej skonsumowane” – mówiła na briefingu prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Jolanta Fedak.

Podczas spotkania z ekspertami i doradcami omówiono najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia ubiegania się o środki na zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy spotkania mieli możliwość indywidualnych konsultacji z doradcami energetycznymi.

Konferencja miała także służyć nawiązaniu bliższej współpracy z samorządami lokalnymi, głównie miastami oraz przedsiębiorcami z Lubuskiego oraz motywować do podejmowania działań proekologicznych mających wpływać na zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji poprawę jakości powietrza. Gościem konferencji była m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

PAP/RIRM

drukuj