fot. wikipedia.org

MŚ: minister Szyszko o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym

Minister Jan Szyszko zwrócił uwagę, że katastrofalne powodzie jakie wystąpiły w ostatnich latach, zwłaszcza powódź z 1997 r., ujawniły, do jakich tragicznych skutków mogą doprowadzić poważne zaniedbania w dziedzinie gospodarki wodnej.

„Remont zbiornika w Nysie to jedna z najbardziej istotnych inwestycji przeciwpowodziowych na Opolszczyźnie” – powiedział minister środowiska Jan Szyszko podczas uroczystego przekazania projektu pn. „Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I”.

W wydarzeniu, które odbyło się 9 grudnia 2016 r., uczestniczył również wiceminister środowiska Mariusz Gajda.

„Ten obiekt to dwa tysiące hektarów powierzchni i ponad 120 milionów metrów sześciennych pojemności. Ma on znaczenie ponadregionalne i zasadniczy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców” – powiedział.

„Inwestycja w Nysie to dowód na to, że polska myśl w zakresie gospodarki wodnej jest przewodnia na świecie” – dodał.

Dzięki projektowi wzmocni się ochrona przeciwpowodziowa Nysy, Lewina Brzeskiego, Brzegu, Oławy oraz Wrocławia, a także okolicznych gmin.

Celami Projektu są również:

– eliminacja zagrożenia wystąpienia awarii zbiornika Nysa;

– wspomaganie ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry;

– optymalizacja gospodarowania wodą w obrębie zespołu zbiorników kaskady Nysy Kłodzkiej z uwzględnieniem przebudowy budowli zrzutowej zapory czołowej zbiornika Nysa;

– umożliwienie spływu wielkich wód poniżej zbiornika wodnego Nysa poprzez udrożnienie koryta rzeki Nysy Kłodzkiej;

– usprawnienie zarządzania obiektami zbiornika i w korycie poniżej zapory Nysa poprzez automatyzację systemu sterowania pozwalającą na zdalne monitorowanie i sterowanie pracą obiektów;

– udostępnienie sieci komunikacyjnej mieszkańcom Nysy i okolic. Wokół zbiornika i wzdłuż rzeki poniżej zbiornika wykonanych jest 43 km dróg technologicznych i ścieżek pieszo-rowerowych.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 445 mln zł.

Projekt „Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I” współfinansowany był ze środków UE w ramach działania 3.1 – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

PAP/RIRM

drukuj