fot. twitter.com/MRPiPS_GOV_PL

MRPiPS przypomina: „500 plus” przysługuje tylko rodzicom mieszkającym w Polsce

Warunkiem przyznania świadczenia „500 plus” jest zamieszkiwanie w Polsce – przypomina resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jeden z rodziców mieszka wraz z dziećmi w Polsce, a drugi pracuje za granicą.

W odpowiedzi na liczne pytania rodziców zameldowanych w Polsce, ale mieszkających za granicą, MRPiPS opublikowało komunikat, w którym przypomina, że świadczenie „500 plus” przysługuje osobom mieszkającym w Polsce.

„Chcemy rozwiać wszelkie wątpliwości, w tym zakresie nic się nie zmieniło od 1 lipca br. Przypominam więc, że w przypadku zamieszkiwania całej rodziny na terytorium innego państwa – w odniesieniu do wszystkich świadczeń rodzinnych, również świadczenia wychowawczego +500 plus+ – ma zastosowanie wyłącznie ustawodawstwo krajowe tego państwa” – wyjaśnia szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa.

Jeżeli więc rodzice z dziećmi zamieszkują na terytorium jednego z państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) np. Niemiec, Norwegii lub Szwajcarii, przyznanie wszystkich świadczeń rodzinnych powinno odbywać się wyłącznie na podstawie ustawodawstwa państwa zamieszkania – tym samym nie przysługują im świadczenia z Polski.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której jeden z rodziców mieszka wraz z dziećmi w Polsce, a drugi pracuje za granicą w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii. Wówczas prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest w oparciu o unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rodzic nie może jednak pobierać podobnych świadczeń na te same dzieci w innym kraju.

Ministerstwo zaznacza, że osoby, które we wniosku o świadczenie wpiszą nieprawdziwe informacje (np. nie poinformują, że mieszkają poza granicami RP) muszą liczyć się z tym, że świadczenie może zostać uznane za nienależnie pobrane. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Od 1 lipca ruszył rozszerzony program Rodzina 500 plus, który zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Każdy, kto chce złożyć wniosek o „500 plus” online, od 1 lipca może to zrobić za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w formie tradycyjnej – papierowej.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Z kolei złożenie wniosku po 30 września oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, czyli lipiec i sierpień. Rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca, mają zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 r.

Od początku lipca drogą internetową można także złożyć wniosek o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł z programu „Dobry Start”.

PAP/RIRM

drukuj