fot. mon.gov.pl

MON nt. prac dotyczących nowelizacji ustawy o weteranach

Ministerstwo Obrony Narodowej informuje: MON doceniając olbrzymi wysiłek weteranów i ich zasługi dla obronności Ojczyzny podejmuje działania, które mają zagwarantować godziwe wsparcie państwa dla weteranów i ich rodzin. Szczególną uwagę MON koncentruje na weteranach misji po 1989 r. np. w Iraku czy Afganistanie.

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom resort obrony narodowej pracuje nad nowelizacją ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

Obecnie MON prowadzi rozmowy z przedstawicielami organizacji skupiających weteranów. Celem dobrze układającej się współpracy jest uzyskanie jak najbardziej efektywnego systemu, który ma poprawić jakość świadczonych usług i podnieść standard życia. Prace zmierzające do nowelizacji w/w ustawy ukierunkowane są przede wszystkim na zwiększeniu dodatku dla weteranów poszkodowanych z najwyższym uszczerbkiem na zdrowiu – z maksymalnego dziś dodatku w wysokości 80 proc. podstawy najniżej emerytury do nawet powyżej 100 proc. tej wielkości.

Ponadto rozważa się m.in. wprowadzenie dla najbardziej poszkodowanych weteranów pełnego dofinansowania opieki medycznej ponad limity określone przez NFZ oraz rozszerzenie zapisów ustawy o funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Należy podkreślić, że przygotowany przez koalicyjny rząd PO-PSL projekt nowelizacji w/w ustawy obejmował szeroki katalog uprawnionych (np. żołnierzy biorących udział w międzynarodowych komisjach kontroli i nadzoru w zawieszeniu działań wojennych w latach 1953-1975), zamiast koncentrować się na poszkodowanych weteranach współczesnych misji i ich rodzinach (np. Irak, Afganistan).

MON/RIRM

drukuj