Ministerstwo Środowiska zachęca do segregacji odpadów

„Piątka za segregacje” – to hasło nowej kampanii prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska. Resort zachęca starszych i młodszych do tego, aby wspólnie zadbali o dobro naszej ziemi.

Dobra segregacja odpadów jest bardzo ważna – mówił minister środowiska Henryk Kowalczyk.

– Śmieci niedługo nas przytłoczą całkowicie. Gdybyśmy nic w tym kierunku nie robili i zachowywali się tak, jak na początku lat 90’, że wszystkie odpady były składowane na wysypiskach, to właściwie mielibyśmy za kilkadziesiąt lat już jedno wielkie wysypisko śmieci na całej planecie – powiedział minister.

Główną zasadą Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów jest oddzielenie surowców, które można ponownie przetworzyć, od odpadów, które do tego się nie nadają. Papier powinien trafić do niebieskich pojemników. Szkło do zielonych. Tworzywa sztuczne i metale do żółtego. Opady biodegradowalne do brązowego, a odpady zmieszane do szarego pojemnika.

Korzyści z segregacji odczuje przyroda, a także ludzie. Odbiór dobrze podzielonych śmieci będzie tańszy, a na wysypiskach będzie dużo mniej opadów.

– Jak można to zrobić? Można to zrobić poprzez powtórne ich wykorzystanie, czyli poddanie ich recyklingowi, żeby odpady miały drugie życie – stwierdził szef resortu środowiska.

Informacje na temat prawidłowej segregacji można uzyskać w swojej gminie, a także na stronie internetowej http://naszesmieci.mos.gov.pl/ Ministerstwo udostępniło na niej m.in. materiały edukacyjne dla szkół i przedszkoli.

TV Trwam News

drukuj