fot. TV Trwam News

Min. Sprawiedliwości poinformowało o mianowaniu sześciu nowych prezesów sądów

O powołaniu sześciu nowych prezesów sądów w Polsce, w tym prezesów sądów okręgowych w Gdańsku, Białymstoku i Suwałkach – poinformował we wtorek wieczorem resort sprawiedliwości.

Jak podało ministerstwo „dokonano szczegółowej analizy ewidencji spraw i podstawowych wskaźników” w sądach w pierwszym półroczu tego roku.

„Wynika z niej, że najgorszy w całym kraju wskaźnik opanowania wpływu spraw w porównaniu z innymi sądami okręgowymi ma Sąd Okręgowy w Gdańsku. To znaczy, że do tego sądu wpływa więcej spraw niż jest załatwianych i wciąż rosną tam zaległości” – zaznaczył resort.

Dlatego, aby „poprawić efektywność” tego sądu na stanowisko jego prezesa został powołany sędzia Rafał Terlecki, zaś z funkcji tej został odwołany sędzia Przemysław Banasik.

Ponadto „w celu poprawienia wyników” Sądu Okręgowego w Suwałkach na stanowisko jego prezesa powołano sędziego Jacka Sowula, zaś sędzia Danuta Poniatowska została odwołana z funkcji prezesa SO w Suwałkach.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Białymstoku – jak dodano – została sędzia Jolanta Korwin-Piotrowska, odwołany został z tej funkcji Przemysław Wasilewski.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało też o nowych prezesach sądów rejonowych w Białymstoku, Augustowie i Sopocie.

Ponadto – jak podało we wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości – z powodu „przewinienia służbowego, którego dopuścił się prezes Sądu Okręgowego w Elblągu Marek Omelan, rozpowszechniając informacje z narady sędziowskiej objętej ścisłą tajemnicą, wspomniany sędzia został odwołany z dniem 17 października 2017 roku z pełnionej dotychczas funkcji”.

PAP/RIRM

drukuj