fot. Tomasz Strąg

Min. Ł. Szumowski: Stu młodych lekarzy wyjedzie na staż do najlepszych ośrodków w USA

W ciągu trzech lat stu polskich lekarzy, specjalistów m.in. z kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych odbędzie staż w Stanach Zjednoczonych. To dla młodych badaczy szansa na wyjazd do topowych amerykańskich ośrodków – podkreślił Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Minister i Łukasz Wojdyga, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej podpisali w czwartek w Warszawie umowę na obsługę i realizację programu Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej im. prof. Walczaka ,,Wsparcie mobilności naukowców”. To na jej podstawie stu polskich lekarzy odbędzie staż w najlepszych instytutach w USA.

Resort akcentuje, że uczestnicy projektu zyskają możliwość rozwoju naukowego i zawodowego oraz zdobycia cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych.

MZ podnosi, że współpraca z amerykańskimi specjalistami zaowocuje wiedzą, którą polscy lekarze będą mogli wdrożyć w swoich ośrodkach, a tym samym przyczyni się do poprawy opieki medycznej w Polsce.

W ciągu trzech lat wyłonionych zostanie 100 stypendystów. Pierwsze staże zaplanowano dla ok. 30 naukowców prowadzących badania w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych. Będą one trwały od trzech do sześciu miesięcy.

,,Miło jest mi, że mogę dzisiaj ogłosić, że program wsparcia dla młodych badaczy w obszarze nauk o zdrowiu wchodzi w życie. (…) Chodzi o to, by młodzi polscy badacze mieli szansę wyjechać do topowych ośrodków w Stanach Zjednoczonych” – powiedział w czwartek szef MZ.

,,Chcielibyśmy, by polscy młodzi badacze, którzy robią doktorat lub już go mają, sami wybierali ośrodki, które chcą odwiedzić. My poprzez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej im te wyjazdy sfinansujemy, do sześciu miesięcy pobytu” – dodał minister.

O wyjazd do Stanów Zjednoczonych mogą ubiegać się naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora lub mający otwarty przewód doktorski w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych nie dłużej niż od 3 lat w dniu złożenia wniosku, prowadzący badania. Warunkiem niezbędnym jest zatrudnienie w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Wymogiem jest ponadto biegłe posługiwanie się językiem angielskim.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 21 marca do 20 maja 2019 r. w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Wyjazd na staże jest możliwy dzięki memorandum podpisanemu w ubiegłym roku. Sygnowali je oprócz ministra Łukasza Szumowskiego (z upoważnienia ministra nauki i szkolnictwa wyższego), także prof. Piotr Wilczek, ambasador RP w Stanach Zjednoczonych oraz Alex Azar, sekretarz Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Porozumienie dotyczyło współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych w obszarze nauk biomedycznych.

PAP/RIRM

drukuj