funduszeeuropejskie.gov.pl

MIiR oraz NIST podpisały Deklarację współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego podpisały Deklarację współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach.

Deklaracja oznacza, że Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przystępuje do Forum Na Rzecz Prostego Języka „Prosto i kropka”. Celem forum jest wprowadzenie jak najprostszego i najbardziej zrozumiałego języka dla petenta. W ramach forum przeprowadzane są m.in. szkolenia dla urzędników, jednak najważniejsza jest zmiana mentalności.

Ze strony rządu za realizację odpowiedzialna jest wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska, pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw.

Wiceminister zapowiada spotkania z urzędnikami samorządowymi w regionach. Mają się one odbywać do połowy marca.

Po prostu ułatwienia w kwestii formalnych pism, które są przekazywane na poszczególne interwencje, interpelacje, odpowiedzi, współpraca miedzy instytucjami, a także w całym pakiecie mediów społecznościowych, których jesteśmy współautorami. Najważniejszy jest efekt wdrażania, czyli prostota w przekazywaniu informacji, stosowania tych przepisów, ale – co niezwykle ważne – zmiana mentalności urzędników w postrzeganiu przedsiębiorcy czy petenta jako partnera – mówiła Andżelika Możdżanowska.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, który przystąpił dziś do forum podlega resortowi spraw wewnętrznych. Jego zadaniem jest pośredniczenie między rządem i samorządem m.in. w kontekście wdrażania programów ogólnokrajowych.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj