PAP/Radek Pietruszka

Marszałek senior Antoni Macierewicz otworzył pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji

Pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji otworzył wyznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę marszałek senior Antoni Macierewicz. W swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę budowania silnego państwa narodowego z jasną hierarchią wartości. Wskazał przy tym na konstytucję jako najwyższe polskie prawo, nienaruszalność ludzkiego życia i prawną ochronę małżeństwa i rodziny.

W trakcie swojego przemówienia marszałek senior mówił o minionych wyborach parlamentarnych, w których większość Polaków głosowała za wartościami narodowymi, niepodległościowymi i chrześcijańskimi.

– Chociaż reprezentując wszystkie nurty polityczne narodu polskiego, jest ten Sejm bardzo zróżnicowany, to absolutna większość wyborców wsparła te ugrupowania, które jednoznacznie odwoływały się do wartości narodowych, niepodległościowych i katolickich – zaznaczył marszałek senior Antoni Macierewicz.

Przemawiając do nowych parlamentarzystów Antoni Macierewicz wskazywał na konieczność ostatecznego uporania się z „ciemną spuścizną komunizmu”.

– Czas więc zacząć wznosić gmach niepodległego państwa polskiego opartego na zasadach wywiedzionych z chrześcijańskiej nauki społecznej. Po blisko 30 latach zmagania się z postkomunizmem doskonale wiemy, jakie decyzje budują niepodległość, a jakie prowadzą na manowce – powiedział Antoni Macierewicz.

Marszałek senior zaapelował o odrzucenie negacji niepodległego państwa polskiego i fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej.

– Musimy zbudować silne państwo narodowe z jasną hierarchią wartości, odróżniającą patriotyzm od zdrady, dobro od zła, cywilizację życia od cywilizacji śmierci – podkreślił.

Antoni Macierewicz wskazywał także na konstytucję, której trzy artykuły tworzą prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego. Konstytucja – jak mówił marszałek senior – jest najwyższym prawem, chroni rodzinę rozumianą jako związek kobiety i mężczyzny i zapewnia każdemu prawną ochronę życia.

– Żaden przepis nie jest ważniejszy dla umacniania demograficznego rozwoju narodu, wspierania jego spoistości i gwarantowania ładu oraz bezpieczeństwa społecznego – zauważył Antoni Macierewicz.

Przemówienie marszałka seniora wywołało ogromne emocje. Te były widoczne zwłaszcza wśród posłów opozycji.

– Wizja, którą przedstawił Antoni Macierewicz, to wizja państwa wyznaniowo-narodowego. W jego wypowiedzi było wszystko, czego się obawialiśmy – powiedziała Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej.

– Pan marszałek Macierewicz (zaprezentował się – red.) bojowo i agresywnie – wskazał poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Jak wskazał politolog dr Aleksander Kozicki, marszałek senior Sejmu w bardzo jasnych słowach wyraził swoje credo polityczne.

– Twarde słowa, które wygłosił, są adresowane do środowisk, które w życiu publicznym cenią sobie pryncypia. W ten sposób można dedykować właśnie to przemówienie, które było swoistym manifestem nie tylko politycznym – bo to jest za wąskie określenie – ale i manifestem polskości rozumiany w sposób tradycyjny, oparty o fundamenty cywilizacji chrześcijańskiej w wymiarze katolickim – zaznaczył dr Aleksander Kozicki, politolog.

Decyzję o powołaniu Antoniego Macierewicza na marszałka seniora Sejmu podjął prezydent Andrzej Duda. Prezydent kierował się zasługami polityka z czasów opozycji w PRL.

TV Trwam News

drukuj