Marszałek Sejmu wręczyła nominację nowemu prezesowi NIK Marianowi Banasiowi

W piątek Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła akt nominacji nowemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi. Został on powołany na to stanowisko przez Sejm, za zgodą Senatu w piątek, 30 sierpnia.

W uroczystości nominacji wzięła udział szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska i jej zastępca Dariusz Salamończyk.

Marian Banaś od czerwca był ministrem finansów. Wcześniej był wiceministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Pełnił też funkcję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz pełnomocnika rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych.

Marszałek Sejmu podczas nominacji pogratulowała nowemu prezesowi NIK. Dodała też, że wierzy, że będzie on jak najlepiej wykonywał swoje obowiązki.

Wcześniej nowo powołany prezes złożył przysięgę przed Sejmem.

Obejmując stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a powierzone mi obowiązki będę wypełniał bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg” – mówił Marian Banaś.

Jak przypomniano w komunikacie, prezesa NIK powołuje Sejm za zgodą Senatu, na wniosek marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów. Kadencja trwa sześć lat i może być powtórzona jednokrotnie. Dotychczasowy prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski pełnił swoją funkcję do 27 sierpnia.

 

PAP/RIRM

drukuj